Յայտարարութիւն

Friday, May 8, 2009

Նամակ Եւ Պատասխան

Յաջողութիւն կը մաղթեմ:
Բոլորս պէտք ունին ազատ բեմերու որ կարենանք լեցնել այն պակասը զոր մեր հասարակութիւնը կը պարտադրէ մեզի՝ հասարակաց պատուանդան մը ձեր ըսած ժամադրավայրը դառնալու համար:
Համացանցը կը լրացնէ այդ պակասը, այսպիսի կայքերու միջոցաւ:
Յուսանք որ բաւականին ազատութիւն եւ կարելիին չափ քիչ գրաքննութիւն կը կիրարկուի այստեղ:

Վահագն


Սիրելի Վահագն,
Շնորհակալ եմ կատարած յաջողութեան մաղթանքիդ համար: Իրօք, կայքէջը պէտք ունի յաջողութեան: Շնորհիւ քեզ նման մտահոգ և տագնապող հայորդւոց վստահ եմ որ արագ կը յաջողինք:


Ինչ կը վերաբերի հարցումներուդ.-

1. Կայքէջը կողմնորոշուած է դառնալու մտաւորական ժամադրավայր: Անշուշտ այնտեղ կրնան մտքեր իրարու բախիլ, ինչ որ կարեւոր է յառաջընթաց արձանագրելու համար:

2. Ես անձնապէս կը խուսափիմ գռեհկութենէն: Հետաքրքրական բառ մը գործածած ես «Գրաքննութիւն»: Գրաքննութիւն պիտի ընեմ միայն այն ատեն երբ տեսնեմ թէ մարդիկ կը գռեհկանան, կ'ուզեն իրար վիրաւորել կայքէջը օգտագործելով: Թող գաղափարները այս կայքէջին մէջ բախին իրարու, ոչ թէ մարդկանց ԵՍերը: Այդ պարագային «գրաքննութիւն» տեղի չունենար: Ուստի, կը խնդրեմ որ ազատ զգաս գրելու, գրիչիդ մէջ մելան չթողելու աստիճան:

3. Պիտի խնդրեմ որ անունդ և մականունդ ինծի ուղարկես: Եթէ ծածկանունով կ'ուզես մասնակցիլ, հարց չունիմ, սակայն կը նախընտրեմ իմանալ թէ դուն ով ես՝ մտաւորական մտերմութենէ տարուած միայն: Եթէ այդ ալ չես ուզեր, դարձեալ հարց չկայ, կարեւորը քու մասնակցիլդ է և բերած ու բերելիք օգտակարութիւնդ շրջապատիդ:


Բարի ես եկած քու կայքէջդ, խնդրեմ գործածէ զայն, ծառայելու համար կայքէջի առաքելութեան, որն է տոկոսով մը մասնակցիլ ընթերցողի մտաւորական զարգացման:


Յարգանօք՝

ՆՇԱՆ ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝