Յայտարարութիւն

Thursday, June 18, 2009

Սիրելի «Քեսապցիներ Քեսապի Համար» կայքէջի խմբագրութեան

Մեծ ուրախութեամբ կարդացի ձեր գնահատանքի անկեղծ խօսքն ու ձեր կատարած թելադրութիւնը: Նոյն ձեր մտահոգութիւնը քանի մը բարեկամներ բերանացի յայտնած են: «Նշանակ» ը 1Ձ օրէն երկու ամսական կ՜ըլլայ: Իր փորձի շրջանը , շնորհիւ իր ընթերցողներուն, անոնց բարեմաղթութեանց և մասնակցութեան, յաջող կ՜անցընէ : Սակայն կը պակսին երկու բան՝ ընթերցողին շինիչ քննադատութիւնն ու շինիչ առաջարկը:Շնորհակալ եմ և երախտապարտ ձեր կատարած թելադրանքին համար: Կը խոստանամ անմիջապէս գործի անցնիլ և մինչև Օգոստոսի աւարտը կատարել պարտն ու պատշաճը:

Նշան Պասմաճեան


________________________________________________________Պրն. Նշան Պասմաճեան իր նորակազմ պլոկով ..... եւ կը մաղթենք որ շուտով կայքէջի վերածուի

Ծնունդ Առաւ «Նշանակ»ը

24 May, 2009
Քեսապցիք իրենց հարիւրաւոր տարիներու պատմութեան ընթացքին միշտ յաջողած են իրենց դերը կատարել հայ եկեղեցւոյ ծառայութեան, գրականութեան, մշակոյթի եւ պատմութեան ծաւալման ծրագրին: Ահա, անգամ մը եւս քեսապահայ՝ Պրն. Նշան Պասմաճեան իր նորակազմ պլոկով «նշանակ» իր աջակցութիւնը կը բերէ սոյն առաքելութեան, սակայն այս անգամ համացանցի միջոցաւ http://www.nshanag.com/ : «Նշանակ»ի մէջ պիտի հանդիպինք տեղեկատուական լուրերու, գրական, գեղարուեստական, մանկավարժական, կրթա-դաստիարակչական, լեզուագիտական, պատմական, կրօնական եւ առողջապահական յօդուածներու: Ինչպէս նաեւ «նշանակ»ին մէջ պիտի կարդանք ամենօրեայ թերթօն մը, ուր պիտի հանդիպինք հայ գրականւթենէ տարբեր էջերու:Կը շնորհաւորենք «Նշանակ»ը, եւ կը մաղթենք որ շուտով կայքէջի վերածուի ծառայելով մեր մշակոյթի պահպանման ու զարգացման:

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝