Յայտարարութիւն

Monday, July 27, 2009

Վրէժ Գլընճեան Թուրեանի Բանաստեղծութիւններէն Նմուշներ

Մի քանի ամիս առաջ անդրադարձած էինք Թուրեանի անձին,նկարագրին և գրական արժէքին (Տես «Նշանակ» Գրական):Հրապարակած էինք նաև նմուշ մը իր հնչեակներէն: Այսօր կը հրապարակենք տարբեր թեմայով բանաստեղծական նմուշ մը տալով անոր մեր համեստ ու հակիրճ գնահատումը :Թուրեան տագնապող բանաստեղծ է , արդար մարդ է , հետևաբար կը պոռթկայ յանուն արդարութեան:Միւս կողմէ հիւմուրը իր բնագաւառն է, գիտէ ժպիտ դնել իր դէմքին որպէս հասուն և անկեղծ մարդ , գիտէ խնդալ կուշտ ու կուռ պատանիի նման.խինդ ու ժպիտ...երկու բան՝ որոնց արուեստէն շատերս անտեղեակ ենք...աւաղ...

«Նշանակ»

՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝
«Մարդ և Աշխարհ» բանաստեղծութեան մէջ ընթերցողը կը տեսնէ թէ գոհունակ է Թուրեան աշխարհի մարդոցմով լիանալէն: Մարդը մարդով է մարդ:Մարդու պակասը ձանձրոյթ կը ստեղծէ, իսկ ձանձրոյթը քանդիչ է, չարի ծննդեան աղբիւր :Բանաստեղծութեան երկրորդ տունին մէջ հեղինակը իր դժգոհանքը կը յայտնէ մարդու նիւթապաշտութեան մասին սակայն ան կը պոռթկայ իր հնչեակի վերջին տողով .ան իր զայրոյթը կ՜իջեցնէ մարդկութեան գլխուն ըսելով «Մարդկութի՜ւն, ինչո՞ւ մարդկայնութիւնդ կորսնցուցած ես երբ այսքան թիւով մարդ Աստուած քեզի է շնորհած:Ինչո՞ւ մարդու առատութեան մէջ ՝«մարդկայնութեան սով»...
Իրօք, հարց չտայի՞նք մենք մեզի թէ...ԻՆՉՈ՞Ւ...

ՄԱՐԴ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀ

Մեր երկրագունդը այսօր չի տառապիր ալ բնա՜ւ
Մարդու թիւի պակասէն...Իր նորաստեղծ օրերուն՝
Թշուառ Ադամն ու Եւան ապրեր,ըմպեր են հարկաւ
Մենակութեան ձանձրոյթին խոր մղձաւանջը անհուն:

Հիմա աշխարհը անծայր ալ նեղ կուգայ զայն իշխած
Միլիոնաւոր մարդկութեան,որոնք շրջուած գիտութեամբ,
Իւրաքանչիւր պահ զանի կ՜օժտեն փոխան ընկալուած
Օրէնքներով երկնային՝նիւթի պաշտման մոլութեամբ...

Վաղը գուցէ մարդկային քանի գալիք սերունդներ,
Թռիչքներով գիտութեան Լուսինէն ու Հրատէն,
Ողջոյն յղեն մարդայծեղ մեր աշխարհին ալեհեր...

Ո՜չ, չի տագնապիր աշխարհն արդ մարդու թիւի պակասէն,
Ան մինչև իսկ շշմած է անոր արագ գերաճէն...
Բայց կը սոսկայ ան աւաղ,մարդկայնութեան մեծ սովէն:


«Սէր,Սփոփանք ու Կարօտ»
Էջ 1Ձ

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝