Յայտարարութիւն

Wednesday, August 19, 2009

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԱՂՑԿԵՂ

Մանկական Քաղցկեղը աճ արձանագրեց 1950 ական թուականներուն:

Այդ թուականներուն սննդառական սովորութիւնները հիմնովին կը փոխուին: Բնական հողամշակութիւնը տեղի կուտայ քիմիական հողամշակութեան մեթոտին. հացահատիկներն ու ալիւրը աւելի կը ձև ազերծուին, իսկ ճաշեր, որոնք սովորաբար տան մէջ կը պատրաստուէին՝ գործարաններուն մէջ կը սկսին պատրաստուիլ իբր fast food:

1960-1970 տարիներուն fast food ը`ինÍպէս Համպըրկըրը,Տապկուած գետնախնձորը,Փիցաները,հաւը,մեծ ժողովրդականութիւն կը սկսին վայելել տկարացնելով նոր սերունդի սննդառութիւնը:

1980-1990 թուականներուն Microwave ով պատրաստուած կամ տաքցուած ճաշերը, կերակուրներու շողարձակումը (irradiation of food) , կերակուրներ պատրաստելու և զանոնք պահպանելու արուեստական մեթոտները տարածում կ՜արձանագրեն, նպաստելով մարդոց ֆիզիքականին կործանման:

Համատարած այս հիմնական փոփոխութիւնները, յատկապէս նուազեցումը լման հացահատիկներու և բնական հանքային նիւթերու, կը սկսին այլակերպել մարդուն կերպարը, միտքն ու հոգեկան վիճակը, դուռ բանալով այլասեռիչ հիւանդութեանց:

Նախորդ դարու կիսուն, դեղերու,յատկապէս antibiotic ներու չափազանցումը ,ցաւազրկիչներու , X Ray ի սանձարձակ գործածութիւնը , ասոնց զուգահեռ ելեկտրական generator ները, Համակարգիչները,Հեռատեսիլները և զանազան տնային թէ գրասենեկային յարմարանքներու գործածութիւնը կը յառաջացնեն շողարձակում ,որոնք անբնական ելեկտրամագնիսական ջերմուժ կ՜արձակեն ապականելով մեր ապրած միջավայրը:

Բնութեան և մարդկային մարմնի աշխատանքի մասին անհասկացողութեան պակասը պատճառ կը հանդիսանայ որ միլիոնաւոր փոքրերու և չափահասներու նշագեղձերը (tonsils) գործողութեամբ հանուին:

Այս նշագեղձերը մարմնին կարևոր ախտամերժ (immune) գեղձերէն են որոնք կը ծառայեն մարմնին թոյներն ու աւելորդ խուխը մաքրելու և աւշային դրւթենէն դուրս արտաքսելու :

Նշագեղձերու քրոնիք ուռեցքը և բորբոքումը ցոյց կուտան, որ անոնք իրենց գործը կը կատարեն հաւաքելով աւելորդ սնունդ:

Նշագեղձերը հանելէ առաջ պէտք է զանոնք դարմանել դադրեցնելով անյարմար ուտելիքներն ու խմիչքները, որոնցմով կը լեցուի աւշային դրութիւնը:

Եթէ նշագեղձերը հանուին հիւանդութիւններ արագօրէն կրնան տարածուիլ:

Վերոյիշեալ բոլոր ազդակները միատեղ պատճառ կ՜ըլլան փոքրերու ֆիզիքական տկարացման (biological decline): Իսկ ծայրայեղութեան պարագային կը յանգին մանկական քաղցկեղի, յատկապէս Leukemia, աւշային , ուղեղային, ոսկորի և կեդրոնական ջղային դրութեան քաղցկեղներու:

Ըստ բնական բժշկութեան, փոքրերու վերոյիշեալ խնդիրներու պատճառները կրնան ըլլալ.
1. Կաթնեղէնները (իւղոտ կամ ոչ իւղոտ,կաթը,մածունը,կարագը,պանիրը,պաղպաղակները):
2. Շաքարը, անուշեղէնները,շոքոլան,մեղրը,և բոլոր ուտելիքնեը զորս այս նիւթերով կը պատրաստուին:
3. Շաքարոտ և պաղ ու սառի կտորներով խմիչքներ:
4. Ճերմակ ալիւրով պատրաստուած ուտելիքներ (Փիցա,Հաց,Crackers, Muffins,Cookies,cakes,pies):
5. Բոլոր այն ուտելիքները որոնք առատ ձէթով կամ իւղով կը պատրաստուին,ներառեալ կենդանականներն ու բուսականները,մսեղէնները,հաւեղէնները ,հաւկիթը,աղցաններու մէջ գործածուած թացանները (dressings) , մայոնէզը ևայլն:
6. Արևադարձային երկիրներու պտուղներն ու բանջարեղէնները, ներառեալ պանանը,մանկոն,արքայախնձորը (ananas), լոլիկը,գետնախնձորները,սմբուկը,ևայլն:
7. Առատ քիմիական պարարտացուցիչներով բուսած բանջարեղէնները և յաւելուածներով (additives) պատրաստուած ուտելիքները:
8. Տուփեղէններու,սառած ուտելիքներու,և նախապէս պատրաստուած ուտելիքներու չափազանցուած սպառումը:
9. Ուտելիքներ,որոնք microwave ով կ՜եփուին, որոնք քաոթիք ջերմուժ և թրթռացում կ՜արձակեն:

Ընդհանրապէս , քաղաքակիրթ այս աշխարհին մէջ մարդիկ կրաւորական կեանք կը վարեն:Այսօրուան միջին մարդը կը խուսափի գործէ և չի սիրեր օգնել ուրիշին:Բոլոր մակարդակներու վրայ ան կարգապահ և պարտաճանաչ չէ, (օրինակ ընտանեկան կեանք,դպրոց,գործ,կրօն): Ամուսնացած զոյգեր չեն ջանար զաւակներ ունենալ ,կիները դեղահատ կ՜առնեն կամ վիժումի կը դիմեն, բան մը որ աւելի կը տկարացնէ զիրենք:

Այսօրուան մանուկները աւելի տկար են քան անցեալի երեխաները:Ասիկա յաճախ կ՜երևի մարմնի վրայ, օրինակ՝ փոքր ականջ, կամ առանց բլթակի ականջ, տկար ոսկորներ կամ ատամներ,երկարակասակ և գէր մարմիններ, դժուարութեանց չեն դիմանար:Հակառակ այն իրողութեան որ իւրաքանչիւր երեխայի մարմին ունի իր իւրայատկութիւնը սակայն ան ընդունակ է քաղցկեղի: Հետևեալ երևոյթները նշաններ են քաղցկեղի ընդունակութեան.
1. Ֆիզիքական և մտային յոգնած վիճակ:
2. Հանգիստ միջավայրի որոնում, խուսափում յոգնելէ:
3. Մորթի եռք (skin rashes),գերզգայնութեան( allergy) ի նման:
4. Աղիքային անկանոնութիւն ինչպէս կազ,պնդութիւն,ստէպ փորհարութիւն:
5. Սիրտ խառնուք:
6. Անկանոն ախորժակ կամ ախորժակի պակաս սակայն մեծ տենչ խմորեղէններու,անուշեղէններու,պտուղներու:
7. Hypoglycemia այսինքն արեան շաքարի նուազում,յուսալքում (depression), դիւրագրգռութիւն,մելամաղձոտութիւն մանաւանդ յետ միջօրէին:
8. Անքնութիւն,մարմնի ծայրամասերու անբնական մրսում:Վէրքերու դանդաղ բուժում,աւշային գեղձերու ուռեցք,կեդրոնացումի պակաս:

Մարօ Գըվըրեան-Նիկողոսեան
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝