Յայտարարութիւն

Sunday, September 6, 2009

Ուրախ Ենք Սիրելի Անանուն Ընթերցող

Թերթօն
1 comment:
Anonymous said...

Անդրանիկ Ծառուկյանը հայ արձակի հրաշափառ վարպետներից :
Կրկին կարդում եմ ապրելով նույն հաճելի պահերը:


September 4, 2009 12:33 PM


«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
Մեծ ուրախութեամբ կարդացինք անծանօթ ընթերցողի մը կարծիքն ու իր բաւարարուած ըլլալու զգացումներուն արտայայտութիւն ՝ վերի հակիրճ բայց ամէն ինչ բացատրող երկու տող-կարծիքը:

Սիրելի անանուն Ընթերցող, համաձայն ենք , միևնոյն ատեն շնորհակալ ,Ծառուկեանի մասին ձեր կատարած գնահատանքին . Ծառուկեան արձակի վարպետներէն մին՝ անտարակոյս: Ձեր այս երկու տողերով սառոյցը կոտրեցիք և ճամբան բացիք մնացեալ ընթերցողներուն որ քաջալերուին արտայայտուիլ «Նշանակ»ի հրապարակած նիւթերու մասին, գնահատելու,քննադատելու զանոնք, պհանջքներ ներկայացնելու ,վերջապէս,տիրութիւն ընելու անոր՝ որպէս պարկեշտ ընթերցող : Պիտի փորձենք անընդհատ ընթերցողի տրամադրութեան ներքև պահել նիւթեր , որոնք ե՜ւ զարգացուցիչ են ե՜ւ զբաղցնող:

Մօտ օրէն՝«Հանդիպում» Ուիլիըմ Սարոյանի հետ ...

«Նշանակ»

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝