Յայտարարութիւն

Thursday, November 5, 2009

ԽԻՆԴ ՈՒ ԺՊԻՏ -1

ԽԻՆԴ ՈՒ ԺՊԻՏ

Սիրելի Ընթերցող,

Այսօր մեր առաջին անեկթոտը կը հրապարակենք, ըստ մեր խոստումին:
Օրական կանոնաւորութեամբ այս կատակները պիտի փորձենք հրապարակել ընթերցողին սթրէսը նուազեցնելու միտումով: Փաստուած է որ Ժպիտն ու Խնդուքը լաւ դեղեր են սթրէս ունեցողներու համար: Հապա այս դարուս մարդ մը կա՞յ ապրող Երկրագունտի վրայ առանց այդ անիծեալ սթրէսին ...

Ուրեմն՝ Խնդա՜նք

«Նշանակ»

.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«..«.«.«..«..«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«

Մէկը իր բարեկամին 1ՕՕՕ Տոլար պարտքի կուտայ երեք ամսուան համար: Բարեկամը երրորդ ամսուան վերջին շաբաթը կը սկսի տանջուիլ, քունը փախցնել, որովհետեւ պիտի չկարենար խոստացած ժամկէտին գումարը վերադարձնել: Կը հանդիպի ընկերոջ և կը բացատրէ վիճակը: Ընկերը կը հասկնայ և կ՜առաջարկէ.

- Մենք այսքան տարուան ընկերներ ենք , վիճակդ կ՜ըմբռնեմ, մէկ շաբաթէն բեր, հոգ չէ թէ 900 Տոլար բերես:

Մարդը շատ կ՜ուրախանայ, հազար շնորհակալութիւն, ևայլն: Շաբաթ մը ետք դարձեալ կուգայ ու դարձեալ ամչնալով, թէ՝«ին հարիւրն ալ չկարողացայ բերել»:
Ընկերը , դարձեալ« զեղչ»մը կուտայ պարտքին վրայ և կ՜ըսէ թէ յաջորդ շաբաթ կը սպասէ ստանալ իր դրամը, հոգ չէ թէ ՝800 Տոլար:

Մեր բարեկամը դարձեալ շատ կ՜ուրախանայ ընկերոջ այս ժեսթէն ու կը սկսի ամէն ճիգ ի գործ դնել որ ութ հարիւրը հաւաքէ ու պարտքը գոցէ, ազատի...
Սակայն...դարձեալ չի կարողանար. Ճարահատ՝ ընկերոջ կ՜երթայ բացատրելու կացութիւնը: Պարտատէր ընկերը ալ չի դիմանար ու կը սկսի պոռալ, հայհոյել, սպառնալ ըսելով՝« գալ շաբաթ կ՜ուզեմ որ պարտքդ փակես, ալ շատ եղաւ այս ըրածդ, ին հարիւրի իջեցուցի՝ չբերիր, ութի իջեցուցի՝ չկարողացար փակել, գալ շաբաթ 700 Տոլար կը բերես ու կուգաս, թէ ոչ...»:
Ընկերը ափ ի բերան իր պարտատէր ընկերոջ կը նայի և կ՜ըսէ.
« Ընկերս, ինչո՞ւ այսքան իրար անցեր ես, կը պոռաս կոր, կը հայհոյես կոր, բնաւ իրաւունք չունիս...»
« Ծօ ինչպէ՞ս իրաւունք չունիմ, ինչպէ՞ս...»

Ընկեր, կ՜ըսէ մեր բարեկամը,իրաւունք չունիս.չե՞ս մը տեսներ որ կամաց կամաց պարտքս կը վճարեմ կոր......


«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝