Յայտարարութիւն

Friday, November 6, 2009

ԽԻՆԴ ՈՒ ԺՊԻՏ 2

Սիսակ իրենց գիւղէն իր ազգական Միսաքին տուն հիւր կ՜երթայ : Միսաք հազար յարգանքով կը դիմաւորէ իր ազգականը գիտնալով հանդերձ որ կէս ժամէն պիտի ձնձրնայ անոր ներկայութենէն:
Մէկ ժամ ետք Միսաք կ՜առաջարկէ խաղ մը խաղալ և կը բացատրէ՝
«Ես քեզի հարցում մը կը հարցնեմ ,եթէ պտասխանը իմանաս ՝20 Տոլար կը վճարեմ իսկ եթէ չիմանաս՝ ոչինչ կը վճարես: Եթէ հարցումը դուն հարցնես և ես պատասխանը գիտնամ դուն բան չես վճարեր իսկ եթէ չգիտնամ՝ ապա դարձեալ $20 կը վճարեմ:

Սիսակ ժամ մը կը մտածէ , կը հաստատէ որ ամէն ինչ իրեն ի նպաստ է՝ ու կը համաձայնի:
Միսաք կը հարցնէ.
Ի՞նչ է ան որ ունի մեծ աչքեր,կոտոշ,կաթ կուտայ, հորթուկ կը մեծցնէ, Պաաա ձայն կը հանէ և ...
Կէս ժամ մտածելէ ետք մեր Սիսակը «Խարտո՜ց» կը բացականչէ :
Եղբայր, Խարտոցը ուրտեղէ՞ն բերիր Սիսակ, հարց կուտայ ընկերը: Լաւ մեկ հատ ալ հարցնեմ.
Ինչ է ան որ իր մարմնին վրայ բուրդ ունի, Գառնուկներու մայր է, մաա կ՜ընէ, ուլիկներ կունենայ,կաթ կուտայ:
Մեր խեղճը կը մտածէ հա կը մտածէ եւ ինքնավստահ ՝ կ՜ըսէ՝ Խարտո՜ց...
Եղբայր, կ՜ըսէ ընկերը, ինչպէս կրնայ խարտոց ըլլալ երբ ան կաթ կուտայ, դուն մաա ընող խարտոց ե՞րբ ես տեսեր կեանքիդ մէջ...
Կը ներես, կ՜ըսէ ընկերը, մէկ հատ ալ հարցուր և ես քեզի Ճշգրիտ պատասխանը պիտի տամ:Միսաք կը հարցնէ.
Ինչ է ան որ կտուց ունի, հաւկիթ կ՜ածէ, փետուր ունի , օդին մէջ կը կենայ:
Սիսակ մէկ ժամ մտածելէ ետք ինքնավստահ կ՜ըսէ... (իսկ ի՞նչ կ՜ակնկալէ ընթերցողը որ Սիսակը պատասխանէ...)
Խարտո՜ց բնականաբար:

Միսաք այլեւս կը սկսի պոռալ, կանչել, թէ « Տմպօ» չես դուն, խարտոցը ե՞րբ փետուր ունեցած է, ե՞րբ
մաա ըրած է, երբ........
Սիսակ վիրաւորուած կ՜ըսէ. « Պօյդ ցոյց տուր տեսնեմ, դուն ըսէ պատասխանը»:
«Թռչուն» կը բացականչէ Միսաք,

Ես ալ կ՜ըսեմ, կ՜ըսէ Սիսակ,թէ Խարտոցը օդին մէջ ինչ գործ ունի....«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝