Յայտարարութիւն

Thursday, November 12, 2009

ԽԻՆԴ ՈՒ ԺՊԻՏ - 5- ՓՈՍԵՐՆ ՈՒ ԾԱՌԵՐԸ

Սիսակ իր խանութին առջև կեցած կը դիտէ փողոցը:
Դիմացի մայթին վրայ կը նկատէ երկու խարտեաշ աղջիկներ.անոնցմէ մին ամէն քսան քայլի վրայ փոս մը կը փորէ, իսկ միւս խարտեաշը կուգայ և փոսը կը լեցնէ: Սիսակ զարմանքով կը դիտէ պատահածը:Խարտեաշները կուգան իր խանութին կողմը ու կը կրկնեն ինչ որ ըրած էին միւս մայթին վրայ:
Սիսակ բացատրութիւն չգտնելով այս անհեթեթութեան կը հարցնէ.
- Դուք ի՞նչ կ՜ընէք...
Խարտեաշներէն մին կը պատասխանէ.
- Մենք երեքով կ՜աշխատինք. մէկերնիս փոս կը փորէ, միւսը ծառ կը տնկէ , երրորդն ալ փոսը կը հողով կը լեցնէ:
- Ծա՞ռ...երրո՞րդ..., շշմած հարց կուտայ Սիսակ:
- Այո՜ , կ՜ըսէ Խարտեաշը, շշմելու ի՞նչ պէտք ունիս ... Չե՞ս տեսներ թէ Ծառ տնկողը այսօր գործի չէ եկած: Հիւանդ է,խեղճը...

Ուղարկուած «Նշանակ» ին ՝
Հրաչ Արզումանեանի կողմէ
ԱՄՆ«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝