Յայտարարութիւն

Monday, January 11, 2010

Բանաստեղծութիւններ Սագօ Քէլ Խաչերեան 2

ԳՈՐԳ

Գաղտնիքներուս թելերէն
Գորգ մը հիւսեցի

Գորգը որքան ալ ծեծուի
Գաղտնիք չի տար


ԿԼՈՐ

Մերկ կը ծնինք
Մերկ կ՛երթանք

Ինչ՞ ակնկալել աշխարհէն

Աշխարհը կլոր կամուրջ մըն է
Մեզ դէպի մեզ կը տանի


ԾԱՂՐԱՆԿԱՐ

Ձորը խոր շունչ մը կ՛առնէ
Լեռ կ՛ըլլայ

Լոյսը իր աչքերը կը փակէ
Մութ կ՛ըլլայ

Խենթը կը սկսի բարձր ձայնով մտածել
Բանաստեղծ կ՛ըլլայ

Այս բանաստեղծութիւնը փորձէ գծել
Լաւ ծաղրանկար մը կ՛ըլլայ


«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝