Յայտարարութիւն

Friday, January 22, 2010

ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԻՒՆ

Գերման մեծ փիլիսոփայԿէօթէյի իմաստուն խօսքերէն մին՝ վարի գրութիւնը ,մօտիկ ընկեր մը Անգլերէնով ուղարկած էր յանձնառութեան արժէքը գնահատող կարգ մը անհատներու:Ուզեցինք կիսել զայն մեր ընթերցողներուն հետ:Թարգմանաբար կը հրապարակենք զայն:

«Նշանակ»ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԻՒՆ


« Մինչև անհատի մը յանձնառութեան տակ մտնելը՝ իր մօտ կը նկատէք վարանում, ետ քաշուելու հաւանականութիւն, նախաձեռնելէ և ստեղծագործելէ խուսափում:

Կայ մէկ տարրական իրականութիւն, որուն անգիտութիւնը կ՜անէացնէ անհամար գաղափարներ և հոյակապ ծրագիրներ. այդ այն իրականութիւնն է , որ երբ մարդ յանձնառու կը դառնայ՝ այն ատեն Նախախնամութիւնն ալ կը սկսի շարժիլ: Յանձնառութիւն վերցուցող անհատին օգնելու համար կը սկսին պատահիլ այնպիսի բաներ, զորս այլապէս բնաւ պիտի չպատահէին: Դէպքերու հոսանք մըն է որ կ՜առաջանայ յանձնառութեան տակ մտնելու որոշումէն ետք, չնախատեսուած զանազան պատահմունքներ տեղի կ՜ունենան, նիւթական օժանդակութիւն և այլք, բաներ, որ ոչ ոք մտածած պիտի ըլլար թէ կրնային պատահիլ այդ անձին ի նպաստ:

Որևէ բան որ կրնաս ընել կամ կ՜երազես որ կրնաս ընել ՝ սկսի՜ր ընել:

Յանդգնութեան մէջն է Հանճարը. ուժն ու հրաշքը անո՜ր մէջն են:

Սկսիր հիմա՜:»

Կէօթէ«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝