Յայտարարութիւն

Saturday, January 9, 2010

Բանաստեղծութիւններ Սագօ Քէլ Խաչերեան

Մեծ ուրախութիւն է «Նշանակ»ի համար հրապարակել հայ գրողին, յատկապէս երիտասարդ հայ գրողին բանաստեղծութիւնը կամ արձակը : Այսօր և վաղը պիտի հրապարակենք Սագօ Քէլ Խաչերեանի մի քանի բանաստեղծութիւնները:
Կը քաջալերենք Սագօն և կը մաղթենք որ իր բանաստեղծի տաղանդը շարունակաբար զարգացնէ միանալու համար մեր անուանի բանաստեղծներու փաղանգին:

«Նշանակ»

.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«ԽԱՉԵԼՈՒԹԻՒՆ

վերադարձդ ամէն օր
անձնասպան կ՛ըլլայ
յուդային պէս

ես
առանց քեզ անցնող օրերուս վրայ
կարօտներս կը խաչեմՊԷՍ

ալիքներէն տապալած
իր աւազաշաղախ բերդին վրայ
իսկական թագաւորի մը պէս լացաւ
պզտիկ տղան


ԱՊԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆ

առողջ ձին
երազին մէջ
մտրակ կը տեսնէ

հիւանդը
կապարԵՒԱ

միջազգային պատուհաս«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝