Յայտարարութիւն

Tuesday, February 9, 2010

Բանաստեղծութիւններ Սագօ Քէլ Խաչերեան

.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«
Յատուկ «Նշանակ»ին

Բանաստեղծութիւններ
Սագօ Քէլ Խաչերեան

Կը հրապարակենք Պրն Խաչերեանի մի քանի իւրայատուկ բանաստեղծութիւնները


Երկու Խօսք Հեղինակին մասին.
Ծնած է Հալէպ 1974- ին:Հպատակութեամբ Լիբանանցի:Նախակրթարանը աւարտած է Հալէպի Զուարթնոց վարժարանէն.ապա Լազար Նաճարեան Գալուստ Կիւլպէնկեան Կեդրոնական Վարժարանի երկրորդական գիտական բաժինէն 1992- ին:

Բանաստեղծութիւններն ու պատմուածքները լոյս տեսած են առաջին
անգամ Հ.Ե.Ընկերակցութեան ՏԻՐ պարբերականին մէջ 1992- ին:Ետքը
Բերիոյ Թեմի Ազգ. Առաջնորդարանի ԳԱՆՁԱՍԱՐ Պաշտօնաթերթին ու
Սուրիահայ Գրողներու Համախմբումի ԵՐԹ տարեգիրքին ,
Պէյրութի ԶԱՐԹՕՆՔ օրաթերթին,ինչպէս նաև ՇԻՐԱԿ եւ ԿԱՄԱՐ ամսագրերուն մէջ:

Այժմ ունի լոյս տեսած մէկ բանաստեղծութեան գրքոյկ՝ ԼՈՅՍՆ Ի ՎԵՐ խորագրով 2006-ին:Իսկ անտիպ են երեք գիրքեր՝ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐ,դարձեալ բանաստեղծութեան , որմէ արդէն սկսած է ուղարկել «Նշանակ»ի
ընթերցողներուն.երկրորդը կարճ պատմուածքներ՝ԲՌՆԿՈՂ ԵՐԿԻՆՔԻՆ ՏԱԿ խորագրով,իսկ երրորդը թատրերգութեան փորձ մը՝ ԵՂԲԱՅՐՍ ՎԱՐԴԳԷՍ անուան տակ:

«Նշանակ»
.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«


20:00

Տեղեկատուները հաղորդեցին
Թէ այլմոլորակայիններ
Բռնագրաւած են մաս մը լուսինին բոլորակէն

Մինչ լուսինը օր մը առաջ
Այդ կորսուած պատառիկը ղրկեց իմ տուն
Երբ տեսաւ թէ մութէն վախցող
Մեծեր ալ կան

ԱՆՔՈՒՆ

Անքուն կօշկակարը
Գլուխը բարձին
Բոպիկ ոտքեր կը համրէ
Մտովին

Անքուն ծաղկավաճառը
Գլուխը բարձին
Տօնական օրեր կը համրէ
Մտովին

Անքուն քննադատը
Գլուխը բարձին
Բանաստեղծէ մը մէջբերումներ կը կատարէ
Բարձրաձայն

ՄԱԳՆԻՍ

Կարետուփին մէջ
Մագնիս մը դրին
Մէկտեղելու համար գնդասեղները

Եկուր այս գիշեր
Այնքան ց ր ո ւ ա ծ եմ

Սագօ Քէլ Խաչերեան«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝