Յայտարարութիւն

Tuesday, February 9, 2010

Անեքթոտը շրջուն թեմա ըլլալուն համաձայն ենք բոլորս ալ։

Այս օրերուն, երբ ակնթարթ կը պահանջէ տեսնելու համար թէ ուրիշ տեղեր ինչեր կ՚անցնին ու կը դառնան, կատակի ծարաւ ճնշուած հոգիները մարդոց` ամենէն աւելի անեքթոտ կը փնտռեն այլ ժողովուրդներու էջերուն մէջ ու կ՚իւրացնեն։
Հետեւաբար այն անեքթոտը որ հիմա կը կարդանք որպէս Ապարանցիի անեքթոտ, կրնանք համացանցը չանջատած կարդալ ուրիշ էջի մը վրայ որպէս ըսենք թէ՝ Սկովտիացիի կամ արաբին համար Հոմսեցիի անեքթոտ եւ այլն եւ այլն...
Հետեւաբար եկէք խնդանք առանց ի զուր որոնելու անեքթոտին անձնաթուղթը:


»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

Վարի անեքտոթները Կայքէջիս ուղարկուած են khintzhbid@gmail.com ի կողմէ: Ուղարկողը փափկանկատ է . իրօք ,զանոնք կարելի է ընդհանրացնել և վերաբերեալ համարել որևէ ազգի:

«Նշանակ»

.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«Ապարանցին իր գերեզմանաքարը պատրաստել կու տայ վրան արձանագրուած՝ "Coming Soon"։

«»«»«»«» «»«»«»« «»«»«»«»« «»««»«»«» «»««»«»«»

Ապարանի հեռատեսիլի լուրերէն մէկը կը հաղորդէ թէ՝ Ապարանի գերեզմանատան վրայ 25 հոգինոց օդանաւ մը ինկած է. մինչեւ այդ պահը փրկարարները 1200 մարմին միայն կրցած են գտնել ու անխոնջ որոնումները կը շարունակուին
։

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝