Յայտարարութիւն

Sunday, February 7, 2010

Խինդ ու Ժպիտ

Սիրելի Ընթերցող,

khintzhbid@gmail.com հասցէէն ուղարկուած հետևեալը ստացանք այսօր , զոր կը հրապարակենք «կեանքի լուրջ հանգամանքները քիչ մը մոռացութեան տալու համար» ինչպէս կը մէջբերէ վարի անեքտոթը ուղարկող ընթերցողը: Կը գնահատենք տրուած խոստումը ՝ « երբ որ հնարաւոր ըլլայ, կատակներ կ'ուղարկեմ
«Նշանակ» նոյն մաղթանքը կ՜ընէ իր բոլոր ընթերցողներուն «Թող միշտ ժպիտ ու խնդուք սփռելով ապրի մարդ
Սպասելով նոր կատակներուն՝

«Նշանակ»

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»


Վարձքերնիդ կատար, Պարոն Պասմաճեան: Մարդ որքան մեծ սիրտ պիտի ունենայ, որ այսպիսի գործի մը ձեռնարկէ: Հիացած եմ:
Նոյն ձեր յայտնած մտահոգութեամբ` "կեանքի լուրջ հանգամանքները քիչ մը մոռացութեան տալու համար", երբ որ հնարաւոր ըլլայ, կատակներ կ'ուղարկեմ:
Թող միշտ ժպիտ ու խնդուք սփռելով ապրի մարդ:
Յաջողութիւն

ա

Գինովը օրօր-շորոր թաղէ մը անցած պահուն հազիւ կը նկատէ մեծ տառերով յայտարարութիւն մը, ուր քանի մը օտար լեզուներ գիտցող մարդ կը փնտռեն թարգմանութեան համար: Կը մտնէ: Վիճակին կը նային ու կը հարցնեն.-

- Ինչո՞ւ հոս ես:
= Գործի յայտարարութիւնը տեսայ, մտայ:
- Լաւ, անգլերէն գիտե՞ս:
= Ո'չ:
- Ֆրանսերէն գիտե՞ս:
= Ո'չ:
- Գերմաներէն գիտե՞ս:
= Ո'չ:
- Հապա մայրենի լեզուէդ զատ ի՞նչ լեզուներ գիտես:
= Ո'չինչ:
- Հապա ինչո՞ւ հոս մտար:
= Եկայ որ ձեզի ըսեմ... պարապի ձեր յոյսը իմ վրաս չդնէք:


«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝