Յայտարարութիւն

Wednesday, February 10, 2010

Խինդ ու Ժպիտ

Ուղարկուած «Նշանակ» ին khintzhbid@gmail.com ի կողմէ

Երկու ընկերուհի` Անահիտն ու Մարէն կ'այցելեն իրենց 3րդ ընկերուհի` Անուշը:
Նստած անուշ-անուշ կը զրուցեն: Անուշը "ալզայմըր" ունի. ամէն 30-40 վայրկեանը մէյ մը` "Վայ ձեզի սուրճ մը չեփեցի կ'ըսէ ու կ'ելլէ նորէն սուրճ կ'եփէ: Համով համով կրկին կրկին կը խմեն:
Դուրս ելլելէ յետոյ Անահիտը կ'ըսէ Մարէին.
- Հապա ամօթ չէ՞, այսքան նստեցանք, Անուշը մեզի սուրճ մըն ալ չհիւրասիրեց:
Մարէն.
= Հապա Անուշը ո՞վ է:

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝