Յայտարարութիւն

Thursday, March 18, 2010

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍԵՐ 3

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ


Բառերով արտայայտուած իւրաքանչիւր միտք կը կոչուի ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ:

Վարժութիւն

Փակագծի մէջ դրուած բառերով ամբողջացուցէք նախադասութիւնները .

Սուրիկը ... կը բռնէ ... ճամբան:
Թաղին ... կաթնավաճառը կաթ... :
... փողոցը ... :
... արագընթաց կ՜անցնին ... մէջէն:
Տարազաւոր ... կը փութան դէպի ... :


( Դպրոցի , առաւօտուն)
(կը ծախէ , մէջ)
(կը մաքրէ , աւելածուն )
(Ինքնաշարժները , փողոցին)
(դպրոց, աշակերտներ ):
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝