Յայտարարութիւն

Sunday, April 25, 2010

«Նշանակ»ի հա սցէի փոփոխութիւնեւ հակիրճ տեղեկութիւն անոր մէկ տարուան գործունէութեան

23 Ապրիլ 2010

Սիրելի ընթերցողներ,

Կամքէ անկախ պատճառներով ,վերջին տաս օրերուն , «Նշանակ» ի համացանցային կապը որոշ դժուարութեանց հանդիպեցաւ ,որով ստիպուած եղանք dot com էն անցնելու dot net ի: Այսուհետեւ «Նշանակ» ի նոր հասցէն է՝
www.nshanag.net
Ամսոյս 29 ին կայքէջը պիտի բոլորէ իր մէկ տարին: Ստորեւ կը ներկայացնենք կարգ մը տեղեկութիւններ անցնող մէկ տարուան գործունէութեան մասին.

Կարդացուած Էջեր, Pages Read : 19000 էջ
Այցելողներ, Visitors : 7600 այցելու

Շօշափուած Նիւթեր.

Ազգային եւ կրօնական մտահոգութիւններ ՝ 25 Նիւթ
Առողջապահական եւ Կանացի՝ 32
Կրաթա -դաստիարակչական /գրական/ պատմագիտական /գեղարուեստ՝ 78
Ճանչնանք Հայ Մեծեր՝ 45
Թերթօն՝ 185
Վկայութիւններ՝ 14
Հայ կնոջ տարի՝ 13
Տխրունի՝ 4
Զանազանք՝ 38
Գումար՝ 434 նիւթ : Միջին հաշուվ օրական 1.25 նիւթ


Կայքէջ այցելողները եղած են հետեւեալ երկիրներէն՝

Հայաստան, ԱՄԷ , Լիբանան, Սուրիա, Թուրքիա, Պարսկաստան, Կիպրոս, Մարոք,Եգիպտոս,Վրաստան,Ռուսիա,Ուքրանիա,Պելարուսիա,Ֆրանսա, Գերմանիա ,Անգլիա,Շուէտ,Պելճիքա,Իտալիա, Հոլանտա, Յունաստան, ԱՄՆ, Քանատա, Ուրուկուէյ, Պրազիլ , Արժանթին , Չինաստան, Աւստրալիա, Սինկափուր, Հարաւային Ափրիկէ :

Կայքէջի անընդմէջ զարգացման համար խմբագրութիւնս շնորհակալական յատուկ խօսք ունի հետեւեալ անձերուն եւ հաստատութեանց ,որոնք իրենց մասնակցութիւնը բերին եւ նեցուկ կանգնեցան որպէս խորհրդատու, կազմակերպիչ, յօդուածագիր :

ԱՆՁԻՔ.

ԷՐԻՔ ԶՕՀՐԱՊ,ՅԱՐՈՒԹ ԳԱԼՄԱՃԵԱՆ,ՄԱՐԱԼ ՏԻՔՓԻՔԵԱՆ .ՏԱԹԵՒ ՍՈՒԼԵԱՆ,ԿԱՅԱՆԷ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ,ՀՐԱՉ ՔԱԼՍԱՀԱԿԵԱՆ,ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ,ԳՈՀԱՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆ,ՃՈՒԼԻԷԹԱ ԿԻՒԼԱՄԻՐԵԱՆ,ԱՄԱԼԻԱ ՔՈՉԱՐԵԱՆ, ՕՇԻՆ ԷԼԱԿԷՕԶ,ՎԱՀԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆ,ՆԱՆՈՐ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ,ՍԱՐԳԻՍ ՔԷԼԽԱՉԵՐԵԱՆ,ՎՐԷԺ ԹՈՒՐԵԱՆ,ՏԱԼԻՏԱ ԳԱԼԸՊՃԵԱՆ,ՄԱՐՕ ՆԻԿՈՂՈՍԵԱՆ,ՎՐԷԺ ԱՐՄԷՆ ԱՐԹԻՆԵԱՆ,ՀՐԱՉ ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ,ԿԱՐՕ ԱՐՄԷՆԵԱՆ,ՅԱՐՈՒԹ ԱՐՄԷՆԵԱՆ,ՏԷՐ ԱՐԱՄ ՔԱՀԱՆԱՅ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ,ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄԱՐՕ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆՆԵՐ, ՍԵԴԱ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ,ԱՐԻՆ ՊԱՂՏՈՅԵԱՆ,ՄԱՐԻՆԷ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, ՕՆՆԻԿ ՊՕՂԻԿԵԱՆ,ՌԻԹԱ ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ,ՀԱՅՐ ՀԱՄԱԶԱՍՊ ՔԷՇԻՇԵԱՆ , ԳԷՈՐԳ ԱԲԷԼԵԱՆ :

ԹԵՐԹԵՐ ԵՒ ԿԱՅՔԷՋՆԵՐ .
«ԱԶԴԱԿ»,«ԱՌԱՒՕՏ»,.ԶԱՐԹՕՆՔ»,«ԱՍՊԱՐԷԶ»,«ԳԱՆՁԱՍԱՐ»,«ԱԶԱՏ ՀԱՅ», «ՔԵՍԱՊՑԻՆԵՐ ՔԵՍԱՊԻ ՀԱՄԱՐ»,

Յատուկ շնորհակալութիւն ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՆ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՆՈՆԱՒՈՐԱԲԱՐ ՀԵՏԵՒԵՑԱՆ ԿԱՅՔԷՋԻ ՆԻՒԹԵՐՈՒՆ ԵՒ Ի ԴԵՐԵՒ ՉՀԱՆԵՑԻՆ «ՆՇԱՆԱԿ» Ի ՃԻԳԸ , ՈՐՆ Է ԹԱՍ ՄԸ ԱՒԵԼԻ ՋՈՒՐ ԼԵՑՆԵԼ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՋՐԱՂԱՑԻՆ:

Ինչպէս շատեր տեղեակ են , «Նշանակ»ի խմբագրութիւնը , ինչպէս կ՜ըսեն անգլերէնով՝ One Man Show է: Պիտի փորձենք մարմին տալ խմբագրական կորիզի մը : Բոլոր անոնք, որոնք կը փափաքին մաս կազմել խմբագրութեան թող բարեհաճին կապ հաստատել , email ուղարկելով՝ nshanag@gmail.com հասցէին :

Շնորհակալութիւն եւ բարի երթ բոլորիս:

«Նշանակ»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝