Յայտարարութիւն

Wednesday, June 8, 2011

Հանելուկներ, Զուարճալի Պատմութիւններ

Սիրելի Ընթերցողներ,

Եկէք քիչ մը մեր հոգերը մոռնանք,շատ լուրջի չառնենք ամէն ինչ ու զուարճանանք հանելուկներով, կռահուկներով եւ զուարճալի պատմութիւններով:
«Նշանակ»

.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«

Հանելուկներ
=========

Ջուրը իր մայրն է
Կրակը իր հայրն է
Իսկ երկինքն ալ
Իր սիրած վայրն է:

Արմատ ունի
Ցօղուն ունի
Բայց մէկ հատիկ
Տերեւ չունի:

Ատամներով իրար մօտ
Բերան մըն է ու ծնօտ
Միշտ կը կրծէ ու կը կտրէ
Բայց ոչ մէկ բան ան կուտէ:

Այս շնիկը չի հաչեր
Կերակուր ալ չի պահանջեր.
Երբ որ ուզենք միշտ անքուն
Կը պահպանէ դուռն ու տուն:


ԶուարճալիՊատմութիւններ
=====================

Հրաչ, ինչ կը ստանանք ոչխարէն:
Բուրդ պարոն:
Եւ ի՞նչ կ՜ընենք բուրդը:
Չեմ գիտեր:
Հապա ինչէ՞ն կարուած է վերարկուդ:
Հօրս հին վերարկուէն պարոն:

Ուսուցիչը կը հարցնէ աշակերտներուն.
Ո՞վ կրնայ ըսել թէ ինչու Արքիմիտէս «Էվրէքա» գոչեց երբ կը լոգնար բաղնիքին մէջ:
Որովհետեւ ան գտեր էր իր կորսնցուցած օճառը:

Ուսուցիչը կը հարցնէ.
Ինչէ՞ն պատրաստուած է ձկնորսական ցանցը:
Փոքրիկ տղան՝ Բազմաթիւ մանր ծակերէ որոնք իրարու միացած են թելերով:

Հանելուկներուն պատասխանները՝կը հրապարակենք երկու օր ետք:

.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«..«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.«.

Խինդն ու Ժպիտը առողջապահական են: Որքան խնդանք ու ժպտանք ՝այդքան կեանքը հաճելի կը դարձնենք թէ մեզի , թէ ուրիշին համար
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝