Յայտարարութիւն

Friday, December 30, 2011

Բաց Նամակ Թիւ 2 Պարոն Էրտողանին ,

29 Դեկտեմբեր 2011

Պարոն Էրտողան,
Ներողութիւն՝ սիրելի Պարոն Էրտողան,

Ակամայ սկսայ քեզ սիրելի անձնաւորութիւն համարել: Յարգանքս շատոնց կորսնցուցած եմ քեզի հանդէպ , որովհետեւ լարախաղացութեանդ շնորհիւ ինծի դիւր չեկող նկարագիր ունիս: Դուն այդ կը վերագրես Քաղաքականութեան՝ գլխագիր Ք ով: ես կը վերագրեմ ապիկարութեանդ՝ գլխագիր Աով: Քեզի պէս ապիկար մարդիկ երբ կը սկսին ծառայութիւն մատուցել՝ կը սիրեմ, բայց յարգե՞լ: Քաւ լիցի :

Պարոն Էրտողան, Ֆրանսայի խորհրդարանի Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրինագիծի որդեգրման դէմ առած որոշումը քեզի հիսթէրիք վիճակ պարտադրեց ։ Դեսպան ետ կանչեցիր , համաձայնագրեր ուզեցիր չեղեալ համարել : Այդպէս չըլլար «ղարտաշ» ս , սիրելիս, դուն երկրի ղեկավար ես , այդպէս չես կրնար վարուիլ որպէս երկրի ղեկավար , մանաւանդ որ պատրաստուած ես Օսմանեան Նոր Կայսրութեան մը ղեկավարը ըլլալու: (Բարի երազ...) : Ըստ իս ղեկավար ըլլալու համար շատ «չորպա» պէտք է դեռ խմես: Բայց ատոր մասին ձեր կուսակցութիւնը թող մտածէ: Առաջին նամակիս մէջ «սիրելիս» բառը բնաւ չէի գործածած , հիմա երբ սիրելիս կ'ըսեմ՝ պատահականութեան արդիւնք չէ բնաւ, սկսայ քեզ սիրել , ինչ մեղքս պահեմ...
Էրտողան ճան, դուն խոստացեր էիր Սարքոզիին , որ Սուրիան կը տապալես մի քանի շաբաթէն , Սարքոզին եւ Օպաման քեզ կապիկի տեղ դրեր էին եւ քեզի պանան նետող նշանակեր էին Քաթարցի Համատն ու իր կինը (Շէյքսփիր կարդացած ըլլալու ես , կը յիշե՞ս Lady Macbeth ը) : Սուրիոյ հարցը «կամքէդ անկախ պատճառներով» քու խոստացածիդ պէս չկարողացար լուծել , «Էվտէքի հիսապ չարշըյա չըքմազ» կ'ըսէ ձեր առածը չէ՞: Քու այդ տունի հաշիւդ շուկան չբռնելը քեզ դարձուց իմ սիրելի Էրտողանս: Դուն այս Սուրիան քանդելու ծառայութիւնդ եթէ յաջող կերպով կատարած ըլլայիր , կը կարծէի՞ր թէ Սարքոզին քեզի կարմիր գորգ պիտի փռէր Եւրոպական միութիւն մտնելու: Մի ամչնար, ճիշդը խօսէ: Քու խելքդ չհասաւ , որ Սարքոզին քեզի փոս կը փորէր , ինք լաւ գիտեր որ քու բանակդ քեզի նման արկածախնդիր չէր , որ ընդունէր այն ինչ դուն պատրաստ էիր ընդունելու: Խելքդ միտքդ Օսմանեան նոր կայսրութիւն մը հիմնելու ետեւէն էր : Մինչեւ օրս չէի՞ր գիտեր որ դուն ու քու երկիրդ առանց բանակի «ղուրուշ» չէիք արժեր: IQ դ ալ այդքան բարձր չէ եղեր. յուսախաբ ըրիր զիս ալ ուրիշներու նման: Բայց հակառակ ասոր՝ տակաւին կը մնաս սիրելի քու ծառայութեանցդ համար: Կը ներես որ իրականութիւնները երեսիդ կուտամ , անցեալ նամակովս ալ ըսի, դուն «ղարտաշ» ես եւ քեզի սուտ չեմ խօսիր, անշուշտ... յարգելի պատճառներով:
Սարքոզին ինքզինք ախմախ ցոյց կուտայ բայց պզտիկ սուրբ մը չէ . դուն , կրօնական օրէնքով , կրնաս 4 կնոջ հետ ամուսնանալ . չեմ գիտեր ինչո՞ւ փակեր ես մէկ կնիկի ան ալ լաչակը գլխուն: Բարեկամդ Սարքոզին ՝ որուն մէկ կին կ'իյնայ օրէնքով , ինչ «օյուններ» դարձուց , ձգեց հինը , առաւ մէկ հատ որուն մարմնին ամենայետին մանրամասնութիւնները վեց միլիար մարդ տեսած է : Այսպիսի «ճաշակաւոր» , բայց մանաւանդ՝ «ազատամիտ» սկզբունքներ որդեգրած մարդուն վրայ դուն ինչպէ՞ս խումար խաղցար Էրտողան, ինչպէ՞ս : Յուսախաբ ըրիր երբ կ'ըսենք՝ իրաւունք չունի՞նք ... Հիմա դուն Սարքոզին կ'ատես , բնական է: Սակայն ինք քեզի շատոնց կ'ատէր, դուն այդ չէի՞ր գիտեր : Իր կապիկ հալով ինչպէ՞ս քեզի նման կապիկներ խաղցնող մը կրցաւ ծուղակի ձգել, չեմ գիտեր: Բայց՝ հալալ ըլլայ իրեն : Դուն իր վերջին կապիկութեան մասին իմացար , այնպէս չէ՞: Ձեր նախագահ Ապտալլա Կիւլը երկու անգամ կը փորձէ Սարքոզիին հեռաձայնել բայց Սարքոզին անհամոզիչ պատրուակներ ներկայացնելով Կիւլի հեռաձայներուն չի պատասխաներ: Դուն ինծի եկուր համոզէ որ այսպիսի բան երկրի մը թիւ մէկ մարդուն վայե՞լ է : Այդպիսի բան միայն կապիկութիւն ընողներու կը վայելէ , սիրելիս իմ Էրտողան: Բայց, կապիկ կամ ոչ ՝ Սարքոզին թերեւս քեզի չափ չկարենամ սիրել , սակայն չեմ կրնար զինք չյարգել: Խօսքին տէր ելաւ մարդը : Քեզ նման լարախաղաց չելաւ :
Յետոյ , ուրիշ բան մըն ալ ըսե՞մ. Դուն այսքան տարի հայոց դէմ պայքարեցար ցեղասպանութիւնը չընդունելով: Բայց քու ապիկարութեանցդ շնորհիւ այսքան Հայ Դատի փրոփականտ չէիր կրնար ըրած ըլլալ: Հայոց բարեկամները շատցուցիր , թերթ չմնաց աշխարհի երեսին որ Ֆրանսայի այս պատմական ժեսթին մասին եւ քու դեսպանդ տուն կանչելուդ մասին չարտայայտուեցաւ: Լսեցի՞ր, Ծերակոյտն ալ լուր ղրկեր է իր կրտսեր եղբայրներուն որքան կարելի է արագ օրինագիծը իրենց ղրկել առ ի քննարկում: Այս լուրին վրայ , ես տեղդ ըլլամ , դեսպանս ետ Ֆրանսա չեմ ղրկեր , դեսպանատունս ալ կը գոցեմ եւ այդ անքաղաքակիրթ Ֆրանսացիներուն այնպիսի դաս մը կուտամ , որ կեանքերնուն մէջ չմոռնան: Ատոր փոխարէն կը մեծցնեմ Ալճերիոյ դեսպանատան շէնքս եւ մէկական հիւպատոսարան կը բանամ Ալճերիոյ քաղաքներուն մէջ: Չէ՞ որ դուն ալ Ֆրանսան կը մեղադրես Ալճերացիներու ցեղասպանութեամբ... Ես քիչ ըսի ՝ դուն շատ հասկցար «ղարտաշ»: IQ իդ մասին դիտողութիւնս ետ կը քաշեմ , եթէ այս առաջարկներս գործի կարենաս վերածել...

Ինչ որ է, Էրտողան եղբայր, վարձքդ կատար: Նախորդ նամակիս մէջ շնորհակալութիւն չէի յայտնած քեզի ծառայութեանցդ համար , սակայն ամօթ է որ այս նամակովս չյայտնեմ երախտագիտական զգացումներս. Երկիրդ Ռուսերուն , Պարսիկներուն , Սուրիոյ թանկերուն թիրախ դարձուցիր, Ֆրանսայի պէս թանկագին բարեկամ մը կորսնցուցիր , Սուրիայէն պէնզին առնող ճամբորդներուն համար պէնզինի իւրաքանչիւր լիդրին վրայ տուրք դնել տուիր , դէպի Արաբական Ծոց գացող ապրանքներդ սկսար ամենասուղ միջոցներով ուղարկել ( չէի՞ր մտածած որ քու որդեգրած պատժական միջոցներդ Սուրիոյ դէմ կրնար Սուրիան ալ որդեգրել քեզի դէմ) : Դուն արաբական երկիրներու դրացի ես, մի քանի կարեւոր արաբական առածներ պէտք է որ սորվիս : Առած մը կ'ըսէ ՝ «Ման հաֆարա հիֆրան լիախիհի, ուգաաա ֆիհի» , որ թարգմնաի՝ այն որ իր եղբօր փոս կը բանայ՝ մէջը կ'իյնայ: Քեզ միշտ աւելի խելացի կարծած էի ... Դուն նաեւ Իրաքի Նուրի Մալիքիին ՆՈՒՐԻ ՄԱԼԻՔԻ ըլլալուն անուղղակի նպաստեցիր : Քու չսիրած Իրաքդ (որմէ , խօսքը մեր մէջ, նաեւ կը վախնաս) , ի դէմս Մալիքիի , Օպամային՝ Ուաշինկթընի մէջ , Օպամայի իսկ ներկայութեան, ըսաւ ՝ «Mind your business» եւ Սուրիոյ ի նպաստ արտայայտուեցաւ: Էրտողան, քու սխալ երեւակայութիւնդ ու քաղաքական սխալ հաշիւներդ Իրաքը դարձուցին մեծ դերակատար Իրան-Իրաք-Սուրիա- Լիբանան «աքս» ի կազմաւորման գործընթացին մէջ: Սարքոզին քեզի չի հաւատար՝ հասկցանք , ձերիններէն հիմա ո՞վ քեզի պիտի հաւատայ Էրտողան...
Այս բոլորը չէին բաւեր , Թուրքիան դարձուցիր ահաբեկչութիւնը քաջալերող երկիր , ինչպէս դուք կ'ըսէք՝ «պոյանիդ մէջտեղ հանեցիք » , որովհետեւ առիթ տուիր որ վարձկաններ, բանտէ փախածներ, եւ այլք Սուրիա մտնեն բռնաբարութիւններ կատարելու, երեխաներ խողխողելու : Օր մը, ինչպիսի ոճրային արարքներ գործած ըլլալդ ի յայտ կուգայ: Թալէաթը կրցա՞ւ պահուըտիլ որ դուն կարենաս պահուըտիլ: Մէջտեղ են եւ աւելիով մէջտեղ պիտի ելլեն քու ոճրային արարքներդ : Թալէաթին այդ «վարնոց» , «արիւնարբու » Հայերը չներեցին : Կը կարծեմ , որ քեզի Թուրքիան պիտի չներէ ՝ ապիկարութեանցդ համար . դուն կրնաս ապիկարութեանց որպէս չափանիշ ծառայել . պիտի ըսես ՝ «ինչո՞ւ» : Ըսեմ ինչու , որ այլեւս համոզուիս: Դուն չէի՞ր գիտեր որ 18-20 միլիոն Ալէւի եւ 20 Միլիոնէ աւելի Քիւրտեր կ'ապրին Թուրքիոյ մէջ: Միտքդ , Սուրիոյ Ճէզիրէյի շրջանի Քիւրտերը պետութեան դէմ հանել էր : Թուրքիոյ ներսը Քիւրտերը քեզի դէմ կը պայքարին... Օճալան մը ունիս բանտը... Ալէւիները միլիոն թելով կապուած են իրենց Սուրիոյ ցեղակիցներուն ...: Աւելի բացատրութեան պէտք դեռ կա՞յ ապիկարութիւնդ փաստող:
Էրտողան , ես քու ապագադ փայլուն չեմ տեսներ, չըսելու համար մութ , տակաւին՝ զայն սեւ կը տեսնեմ: Միտքս եկաւ քեզմէ յիսուն տարի առաջ քու պաշտօնդ զբաղեցուցած Ատնան Մէնտէրէսը, որ շեղած ըլլալուն համար Աթաթիւրքի ուղիէն, (ինչպէս դուն հիմա շեղած ես եւ գիտես թէ շեղած ես...) առիթ տուաւ զինուորական պետական հարուածի՝ որուն իբր արդիւնք՝ զինք կախեցին : Յետոյ՝ շնորհիւ Իսմէթ Ինօնիւի եւ Ատալէթ կուսակցութեան Մէնտէրէսը հերոսացաւ : Էհ, գնա մեռիր , եկուր սիրեմ : Ես կը կարծեմ որ քեզ օր մը պիտի կախեն: Պատմութիւնը քեզի պիտի չներէ եւ Թուրքիան քեզի դէմ մահավճիռ պիտի տայ : Ես քու տեղդ ըլլամ այսօրուընէ կը հրաժարիմ : Կ'երթաս ու կը հաստատուիս «բարեկամ» իդ՝ Շիմոն Փերէզի մօտ, ներողութիւն կը խնդրես իրմէ զինք Տաւոսի մէջ անպատուած ըլլաուդ համար: Ասոր փոխարէն հրեաներէն կը խնդրես որ հայկական թղթածրարը քննելէ վազ գան : Ես վստահ եմ որ վազ կուգան: Այսպիսով Թուրքիոյ «սէրվիս» մատուցած կ'ըլլաս եւ կը դառնաս ազգային հերոս առանց կախաղանի : Մտածէ այս մասին , Էրտողան, խօսքս որ մտիկ ընես՝ չես զղջար:
Յուսամ ափեղ ցփեղութիւններդ ու «յաջ ու յահեակ» խոտորումներդ կը դադրեցնես եւ զիս ստիպողութեան չես մատներ երրորդ բաց նամակ մը ուղարկելու ՝ խելքդ տուն կանչելու քեզ հրաւիրելով:
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝