Յայտարարութիւն

Friday, December 23, 2011

Բաց նամակ Էրտողանին

Պարոն Էրտողան,

Պտահմամբ, հեռատեսիլէն այս գիշեր տեսայ,որ թուրք երկու հազար ցուցարարներ իրենց բողոքը կը յայտնէին Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամներուն՝ ցոյց կատարելով խորհրդարանին առջեւ, որպէս բողոք՝ Ֆրանսայի խորհրդարանի Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրինագիծի որդեգրման դէմ։ Ժողովրդավարութիւն չէ՞ ամբողջ աշխարհիս քարոզածը: Թուրքերն ալ որպէս «ժողովրդավարութեան ախոյեաններ» իրաւունք չունի՞ն ցոյց ընելու , գէթ փաստելու համար որ իրենք սուտ ժողովրդավարներ չեն: Իրական ժողովրդավարներ են որովհետեւ... ցոյց կ'ընեն...
Սակայն այս խեղճ ցուցարար թուրքերը , Փարիզի ցուրտ փողոցներուն մէջ իրենց ընելիքը գիտնալով հանդերձ իրենց ըսելիքին վրայ բախտախաղ խաղցեր են, ձեր լեզուով՝ խումար: Պաստառներէն մէկուն վրայ ֆրանսերէնով գրուած էր՝ «L’histoire ne doit pas servir la politique» որ թարգմանի ՝ « պատմութիւնը պէտք չէ ծառայէ քաղաքականութեան»: Մարդը միտքէն ըսեր է ՝ «գրենք այս մէկը, անցաւ նէ անցաւ , չանցաւ նէ...շատ բան չունինք կորսնցնելիք»: Այսինքն , այս մեր խելքի տոպրակ ցուցարարը, հաշիւ է ըրեր որ« խորհրդարանի անդամներէն մին եթէ նայի պատուհանէն վար եւ իմ գրածս կարդայ՝ կ'ամչնայ եւ խորհրդարանը անմիջապէս իր առած որոշումին հակառակ կը քուէարկէ» :Ես ֆրանսացիներուն ամչկոտ ըլլալը չէի գիտեր , մանաւանդ քաղաքագէտներուն ամչկոտ ըլլալը բնաւ չէի գիտեր:Հիմա գիտեմ...շնորհիւ այդ բարի թուրք ցուցարարին , ատոր համար համոզուած եմ որ այս անգամ խորհրդարանի անդամները ,այդ պաստառը կարդալէն ետք , պիտի ամչնային եւ այդ ցուցարարը jack potը պիտի զարնէր:Բայց չար բախտէն՝ եւ ես հարիւր առ հարիւր վստահ եմ , որ այդ երեսփոխաններէն ոեւէ մէկը պատուհանէն վար չնայեցաւ եւ այդ ցուցարարին ու անոր վրայ իր յոյսը դրած պետութեան յոյսերը յօդս ցնդեցան :

Պրն Էրտողան, ե՞րբ սկսար պատմութիւնը ճիշտ ճանչնալ , որ առանց ամչնալու, քու պետութիւնդ կը համարձակի աշխարհի դաս տալ, որ զայն քաղաքականութեան հետ չխառնենք. տակաւին՝ զայն քաղաքականութեան չծառայեցնենք: Քու ժխտումդ ցեղասպանութեան , քու տարած ճնշումի քաղաքականութիւնդ Օպամայի նման արկածախնդիրներու վրայ , քու դեսպանդ Ֆրանսայէն տուն կանչելդ , քու Հայաստանի շրջափակումդ տարիներէ ի վեր, քու պատմական յուշարձաններ քանդելովդ դուն պատմութիւնը քաղաքականութեան չե՞ս ծառայեցներ միթէ: Այլ օրինակներ ալ տա՞մ...

Ինչ որ է , Ֆրանսային զարկած ապտակը գլուխդ դարձուցեր է , քու խօսքերովդ՝ քեզ «այիմ պէյին» ըրեր է : Չեմ զարմանար ատոր համար: Գլխու պտոյտ տուիր Լիպիոյ մէջ տասնեակ միլիար տոլար ստորագրած քու բարեկամ Քազաֆիին, գլխու պտոյտ տուիր Շիմոն Փէրէզին, փորձեցիր Սուրիան տակն ու վրայ ընել ՝ թաթիկներուդ զարկին սուրիացիները , պոչդ ոտքերուդ արանքը դրած ետեւ գացիր եւ սկսար գործակցիլ սատանային հետ որ դրացիիդ տունը քանդես : Կարծեմ քիչ մը չափը անցուցիր : Ինչպէս ձեր լեզուով կ'ըսէք ՝ «շատ մի խառներ ... հոտը կ'ելլէ» : Հոտն ալ ելաւ , համն ալ... Ռուսերն ալ բարկացուցիր, եւ այնքան , որ սկսան թանկեր դնել Հայաստանի հետ ունեցած սահմաններուդ վրայ, հարաւի դրացիդ արդէն իր թանկերը բերեր շարեր է սահմանիդ վրայ որսալու համար այն ահաբեկիչները զորս կ'ուղարկես անմեղ երեխաներ սպաննելու, դպրոցական աշակերտուհիներ բռնաբարելու , կազամուղներ պայթեցնելու : Իրանը արդէն կատղեցուցած ես խեղճացած Եւրոպային ու սնանկ ԱՄՆին տուրք տալու համար: Իրաքն ալ երեսիդ թքաւ իր վարչապետին Սուրիոյ ի նպաստ բռնած դիրքով: Պարոն Էրտողան, մնաց քեզի ծովը: Միջերկրականը ըսել կ'ուզեմ: Այն ալ քու չհաւնած ֆրանսացիներդ ձեզի տուին , կը յիշես այնպէս չէ՞: Այն միւս կողմը յոյներն ալ կան, բայց անոնց ալ վստահիլ չըլլար , հակառակ նիւթական վիճակնին շատ փայլուն չըլլալուն անոնք ալ արդարութիւն կը պահանջեն քեզմէ : Այ քեզ բան:Երկրիդ վիճակը շատ ալ նախանձելի չէ Պրն Էրտողան : Բայց միշտ վատին ալ վատը կայ : Աստուած մի արասցէ , այդ սեւուլիկ բարեկամդ վաղը կրնայ ապտակի տեղ բռունցք մը իջեցնել մռութիդ եւ քու անկարողութենէդ «ղճխ» առած ՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնայ : «Դուն զիս յուսախաբ ըրիր» կրնայ ըսել, բարկանաալ , եւ պոքսը քիթիդ բերնիդ իջեցնել :Այդ սեւուլիկին չի վստահուիր: Մենք քու «ղարտաշ» ներդ ենք , մենք քեզի սուտ չենք խօսիր , իրականութեան մէջ քեզի պէս ստախօսի, նենգամիտի մը սուտ խօսելու յանցանքին վրայ բռնուելով ՝ վերջին դատաստանին չենք ուզեր դժոխք երթալ : Արաբական առածը կ'ըսէ՝ «հարցուր փորձառուին եւ մի հարցներ բժիշկին»: Մենք փորձ ունինք քու սեւուլիկիդ հետ , մեզի ալ շատ խոստում տուաւ բայց բան մըն ալ չըրաւ : Ցեղասպանութեան Մեծ Եղեռն ըսաւ եւ վրանիս խնդաց : Ճիշտ քու ձիրքերդ ունի խայտառակը .ինչպէս դուն Պատմութիւնը միշտ քաղաքականութեան ծառայեցուցած ես ինքն ալ որպէս նախագահ նոյն բաները սորված է ընել , կարծես քու յաջող աշակերտդ եղած ըլլայ : Ուրեմն ՝ խորհուրդ կուտանք Չվստահիլ իրեն:

Պիտի հարց տաս որո՞ւ վստահիլ , այնպէս չէ՞...
«Փնտռողը զԱստուած գտեր է»կ'ըսէ առածը:
Յաջողութիւն փնտռտուքիդ մէջ...

Նշան Պասմաճեան

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝