Յայտարարութիւն

Saturday, January 28, 2012

Սուրբ Ֆրանսիս Ասիսիի Աղօթքը

Ով Տէր զիս ըրէ
Խաղաղութեանդ գործիքը,
Որ կարենամ սերմնացանել
Սէր ՝ ուր կը տիրէ ատելութիւն
Ներողամտութիւն՝ ուր կը տիրէ սրտմտութիւն
Հաւատք՝ ուր կը տիրէ կասկած
Յոյս՝ ուր կը տրէ յուսահատութիւն
Լոյս՝ ուր կը տիրէ խաւար
Ուրախութիւն՝ ուր կը տիրէ տրտմութիւն:
Շնորհէ ինծի , որ
Չփնտռեմ մխիթարուիլ այլ՝ մխիթարել
Չփնտռեմ սիրուիլ այլ՝ սիրել
Քանի որ
Տալով է որ կը ստանանք
Ներելով է որ մեզի կը ներուի
Մեռնելով է որ կը ստանանք
Յաւիտենական կեանք:


«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝