Յայտարարութիւն

Saturday, March 3, 2012

ՄԱՐԴՈՑ ՀԱՆԱԾ ՁԱՅՆԵՐԸ

ԱՂԱՂԱԿԵԼ- Բարձր պոռալ
ԳՈՌԱԼ – Ուժգին պոռալ
ԹՍԹՍԱԼ – Յոգնածութեան պատճառով ձայն հանել, ցած ձայնով լալ
ԹՓՐՏՈՒՔ – Ոտքի ձայն
ԺԽՈՐ – Աղմկալի բարձր ձայն
ԽՈՐԴԱԼ– Քունի մէջ կոկորդէն ու քիթէն խըռ-խըռ ձայն հանել
ԽՌԿԱԼ , ԽՌԱԼ , ԽՌՄԲԱԼ , ԽՌՄՓԱԼ – Քունի մէջ կոկորդէն ու քիթէն խըռ-խըռ ձայն հանել
ԽՌՆԳՏԱԼ – Քիթին տակէն խօսիլ , ԿԱՓԿԱՓՈՒՄ - Ակռաներու արագ արագ իրար զարնուելու ձայն
ԿԼԹԻԿ – Հեծկլտուքի ձայն . նաեւ՝ ստոծանիի կծկումէն յառաջացած կոկորդի անյօդ ձայն
ԿՉԿՉՈՑ – Բարձր ձայնով ծիծաղ
ԿՐՃՏՈՒՄ – Ակռաներու արագ արագ իրար զարնուելու ձայն
ՀՌՆԴԻՒՆ – Հոգեվարքի , մահամերձի խռկոցի ձայն
ՀՌՀՌՈՑ – Բարձրաձայն եւ անզուսպ խնդալու ձայն
ՃԻՉ – Բարձր եւ սուր ձայն
ՄՐՄՌԱԼ – Կսկիծի , ցաւի ձայն հանել
ՇԱՌԱՉ – Ապտակի ձայն
ՇՇՈՒԿ – ՇՇՈՒՆՋ , Ցած ձայնով խօսակցութիւն
ՊՈՌԱԼ – Բարձրաձայն աղաղակել
ՏՌՏԵԼ – Փուք կամ տեռ արձակելու ձայն
ՏՌՏՌԱԼ – Քիթին տակէն դժգոհութիւն յայտնել
ՏՐՈՓՈՒՄ – Սրտի բաբախումի ձայն
ՓՆԹՓՆԹԱԼ - Քիթի տակէն դժգոհանքի ձայն հանել
ՓՍՓՍՈՒՔ – Շշուկով խօսիլ . մէկուն ականջին գաղտնի բան մը ըսել
ՔՐԹՄՆՋԵԼ – Քիթի տակէն դժգոհանքի ձայն հանել
ՔՐՔԻՋ – Անզուսպ , բարձր ծիծաղելու ձայն

Օգտագործուած աղբիւրներ՝ ՍՕԽի օրացոյց եւ «Հայոց Լեզուի Նոր բառարան»


«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝