Յայտարարութիւն

Sunday, April 22, 2012

Փուշին ու Վարդին Վէճը – ԶՕՀՐԱՊ ԱՅՆԹԱՊԼԵԱՆ


Կը հրապարակենք Քեսապի հարազատ զաւակ՝ Զօհրապ Այնթապլեանի բանաստեղծութիւններէն վերջինը, որ հեղինակը յանձնեց «Նշանակ»ին : Կը մաղթենք նորանոր յաջողութիւն սիրելի Զօհրապին:
«Նշանակ»

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»
Փուշն օր մը լեզու առած ըսաւ վարդին.
Ես քու մարմնիդ զրահըն եմ փրկարար,
Առանց ինծի՝ դուն կեանք չունիս բաւարար,
Մարդիկը քեզ ոտքի կոխան կ'ընէին:

Վարդը ժպտաց ,մտերմաբար ան ըսաւ.
Դուն իմ չորս դին մագիլներովդ սրածայր,
Թշնամութիւն կը սերմանես զերդ խաւար,
Ես չըլլայի՝ այրած էին քեզ հարկաւ:

Վիրաւորուած՝ փուշը գոռաց զայրագին.
Ի՞նչ խօսքեր են որ կը կարդաս իմ գլխին,
Առանց ինծի՝ կարճ է կեանքդ՝ չորս հինգ օր,
Ես եմ յաւերժն, ես եմ ոյժը, վեհ , հզօր:

Վարդը խնդաց , փերթերն բացաւ ու ըսաւ.
Գեղեցիկն է հզօրն ընդմիշտ – դուն ոչինչ.
Ո՞ւր է բոյրըդ քու նազանքըդ կախարդիչ,
Գոյնիս , բոյրիս ՝ ողջ աշխարհը հիացաւ:
«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝