Յայտարարութիւն

Sunday, June 10, 2012

ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ - (Ծաղկաքաղ) 15 - ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ - Թարգմանեց՝ Վազգէն Գէորգեան

Գողացան օտար խմբերը չարի
Սրտիս ու մտքիս ունեցուածքը ողջ,
Համաձայն գրքի կանխաբանութեան,
Որի պատճառով իսկոյն սկսեց
Իմ մէջ նուազել իմաստութիւնը, ըստ առակողի,
Եւ աւելանայ ցանկութիւնները դէպի անբարին:
Հոգուս աչքերը չյառեցի ես
Իմ կեանքի գլուխ սուրբ Քրիստոսին,
Որ ընթանայի ճիշտ ճանապարհով:
Կամելով գնալ աւելի ուժգին՝ թաղուեցի սաստիկ,
Անչափին ձգտել՝ իմին չհասայ,
Բարձրագոյններին ծառանալ հասնել՝
Նոյնիսկ տեղիցս էլ գահավիժեցի,
Երկնային ուղուց անդունդներ ընկայ.
Որքան աւելի վնաս կրեցի.
Ջանալով մնալ անվթար, անեղծ,
Խորտակուեցի ու ջարդուեցի իսպառ,
Մաքառել նաև ձախ կողմի վրայ՝ գայթեցի աջով,
Նորը ձեռք բերել՝ նախկինն էլ կորցրի.
Թնչին բաների հետևից ընկած՝
Կարևորներից զրկուեցի յաւէտ.
Մինչդեռ ուխտն էի պահել ցանկանում, դաշնը դրժեցի,
Վատ սովորոյթից կտրուել՝ ընկայ
Նոր կորստաբեր մոլորութեան մէջ.
Փոքրերից փախած՝ մատնուեցի ձեռքը մեծամեծների.
Ինչ որ ես ինքս ստեղծել էի,
Չարաչար ոսոխ դարձրի իմ դէմ:

***
Սիրտ հանրախորհուրդ, բերան չարախօս,
Յայրատատես աչք, ականջ թիւրալուր,
Մահաձիգ ձեռքեր, երիկամ անփորձ.
Մոլորուղի ոտք, աներկիւղ ընթացք, խոտոր ճանապարհ,
Ծխախառն շունչ, երթ խաւարային,
Մարանման լեարդ, յեղյեղուկ մտքեր,
Անհաստատուն կամք, չարիք անփոփոխ,
Բարեմասնութիւն՝ խախտուած հիմնովին,
Տարագիր հոգի, վաճառուած աւանդ:
Վիրաւոր գազան, նետահար թռչուն,
Փախչող քարավէժ, բռնուած յանցապարտ, ծովակուր բանդիտ,
Անպատրաստ մարտիկ, նենգաւոր զինուոր,
Ցոփ սպառազէն, թուլամորթ մշակ,
Անսիրտ աղօթիչ, ստոր բեմական,
Անխունկ քահանայ, անձիր վարդապետ.
Կշտամբուած դպիր, ցնդած իմաստակ, տհաճ ճարտասան:
Լպիրշ կերպարանք, անամօթ երես,անպատկառ դեմք,
Անհրապոյր գոյն, ծանակելի գեղ, անմարդկային տիպ,
Փչացած խորտիկ ու գարշելի համ:
Մաղձախեղդ այգի, որդնահարուած որթ,
Ուտիճակեր հասկ, փշաբեր պարտէզ,
Մեղր, որ դարձել է մկների ճարակ:
Անօգ հաշմանդամ, անապարշ անյոյս,
Անճար նզովեալ, անհաշտ բաժանուած
Դատարկ շաղակրատ, հաւամիտ գոռոզ,
ազան ապիրատ, դժնդակ ագահ,
Սանձազերծ լկտի, անզուսպ մոլութիւն, անսաստ մարդասպան,
Որոմ ու տատասկ ցանող երկրագործ,
Հեք երջանկութիւն, մեծութիւն սմքած,
Բարեզարդութիւն՝ զրկուած պերճանքից,
Տկարացած ուժ, ընկած բարձրութիւն,
Փառավորութիւն՝ արուած ոտնակոխ,
Յաւիտենական պատուիրանազանց, ինքնակամ սխալ:
Նենգ խորհրդակից, կամակոր տնտես,
Գժտուած բարեկամ, գողամիտ հսկիչ,
Մերձաւոր կծծի, ժլատ բաշխատուր, ագահ տնօրէն:
Ըղձանքներ անսէր, սիրտ անկարեկից,
Ատող բնութիւն, անգութ աղիքներ, անխոհեմ վարմունք,
Հոռի գաղտնիքներ և ծածկութիւններ նզովեալ ու պիղծ,
Դիպուածներ անարգ:
Զեխ վաճառական, շուայտ շահարար, պաշտօնեայ արբշիռ,
Խարդախ գանձապետ, բանսարկու դեսպան, դռնապան քնկոտ,
Աղքատ հպարտ ու գծուծ մեծատուն,
Նենգ ատենապետ, մատնիչ պահապան, չարախօս դրկից,
Ուշացած բանբեր, մեղսոտ թղթատար,
Առաքեալ՝ սադրիչ ու խռովարար, տխմար բարեխօս:
Արքայ տարագիր, թագաւոր անպէտք, կայսր հոգեկործան,
Տիրադաւ իշխան,զօրավար զրկող,
Խտրող դատաւոր, անաշխատ ռամիկ:
Նախատողի ծաղր, բարեկամի ողբ,
Գրողի պարսաւ, յանդիմանողի ամբաստանութիւն:

Շար . 15

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝