Յայտարարութիւն

Sunday, May 2, 2021

Վերստին Ողջոյն

Սիրելի Հարազատներ, Ընկերներ եւ Բարեկամներ,

 

Ասկէ ճիշտ 12 տարի առաջ, 2009 Ապրիլի 30ին, Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց մէջ, հիմը դրի Նշանակ կայքէջիս: Սեղմեցէք լինքը եւ ամէն ինչ պարզ կը դառնայ: http://www.nshanag.com/

2012ին, երբ Սիտնիի Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի տնօրէն նշանակուեցայ, ժամանակաւորապէս դադրեցուցի ինչ որ կ'ընէի բազմազբաղուածութեան պատճառով: Հիմա, թէեւ բազմազբաղ, սակայն որոշած եմ Նոր Զելանտայէն շարունակել ինչ որ կ'ընէի: Հետեւաբար, բոլոր անոնք, որոնք կը փափաքին իրենց գաղափարները արտայայտել լուրջ հարցերու առնչուած, կամ արտատպում մը կը թելադրեն կատարել, թող խմբագրութեան հետ կապ հաստատեն: Կայքէջը կշտամբանքներու, անիմաստ վիճաբանութիւններու եւ վիրաւորանքներու հարթակ չէ եւ պիտի չըլլայ: Կառուցողական քննադատութիւնները ոչ միայ ընդունելի են այլ՝ յոյժ քաջալերելի: Խմբագրութիւնս կրնայ վերապահ ըլլալ աշխատակիցի մը կարծիքին, սակայն տեղ պիտի տայ անոր յօդուածին:

Շնորհակալութեան յատուկ խօսք ունիմ սիրելի ընկերոջս՝ Լոնտոնաբնակ Էրիք Զօհրապին, որ կարողացաւ 9 տարի ետք, «լեզու գտնել» Կուկըլին հետ եւ «ազատագրեց» կայքէջը իր «բանտէն»: Երախտապարտ պիտի մնամ Էրիքին:  Նշանակը վերածնաւ շնորհիւ իր ջանքերուն:  

Արդ, սիրելիներ, Նշանակը վերստին ոտքի է եւ վերստին կ'ողջունէ ձեզ, մեզի կը մնայ զայն պահել: Ձեր օժանդակութիւնը կը հայցեմ ձեր յօդուածներով, բանաստեղծութիւններով, հոգեւոր, դաստիարակչական, բարոյախօսական եւ այլ գրութիւններով:

Կանխայայտ շնորհակալութեամբ՝

Նշան Պասմաճեան

Օքլանտ 1 Մայիս 2021

ՅԳ.

ՎԱՐԸ ՏԵՍՆԵԼ 30 ԱՊՐԻԼ 2009ԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՈՂՋՈՅՆԸ ԸՆԹԵՐՑՈՂԻՆ ԵՒ ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ՝ ԱՐԾԱՐԾԵԼԻ ՆԻՒԹԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ ՆԱԵՒ ՍԵՂՄԵԼ ԱՅՍ ԼԻՆՔԸ

  http://www.nshanag.com/2009/04/blog-post_30.html


___________________________________________________

Սիրելի ընթերցող,Տարիներու փափաքս է եղած այս կայքէջը հաստատելը, սակայն միշտ քայլս ետ եմ պահած՝ ինքնավստահութեան պակասէն: Մէկը պէտք էր, որ զիս քաջալերէր: Այդ անձը եղաւ Էրիք Զօհրապը, որ նախ զիս համոզեց, որ ճիշդ էր առնուած քայլը, վերականգնելով ինքնավստահութեան զգացումս, ապա թեզանիքները ինձմէ աւելի բարձր սոթտեց ու իր մասնագիտութիւնը օգտագործելով՝ բացաւ այս էջը: Բառեր միշտ պիտի պակսին երախտագիտութիւնս յայտնելու համար Էրիքին:

Կայքէջի հաստատման կապակցաբար ինծի օրինակ հանդիսացած են երկու տաղանդաւոր եւ աշխատասէր հայորդիներ. Հրաչ Քալսահակեանը՝ «Ազատ Հայ» կայքէջի վարիչ-խմբագիրը եւ Սիմոն Այնէճեանը՝ «Կիպրահայեր» կայքէջի վարիչը: Այս երկու անձերէն իւրաքանչիւրն առանձինն` գործը կը կատարէ ամբողջ հաստատութեան մը: Մեծապէս կը գնահատեմ Հրաչին ու Սիմոնին տաղանդն ու յարատեւութիւնը: Ես իրենց ըրածը դժուար թէ կարենամ կիսով իսկ կատարել...

Կայքէջը պիտի շօշափէ ընտրուած տեղեկատուական լուրերու կողքին՝ գրական, գեղարուեստական, մանկավարժական, կրթա-դաստիարակչական, լեզուագիտական, պատմական, կրօնական, առողջապահական, ինչպէս նաեւ Հայութեան ներկան ու ապագան յուզող նիւթեր: Պիտի ունենայ ամենօրեայ «թերթօն», որ ընթերցողը առիթ ունենայ կարդալու մէկ երկու էջ Հայերէն տպուած գիրքէ մը, սովորութիւն մը՝ որ շատերուս կողմէ վաղուց մոռացութեան կրնայ ենթարկուած ըլլալ և կամ արդէն է: Այնտեղ, առ այժմ, անորոշ յաճախականութեամբ, պիտի հանդիպինք մանկական էջերու: Ժամանցի, կատակներու եւ իմաստուն խօսքերու բաժինները մոռացութեան չեն տրուած: Կայքէջը տեղ պիտի տայ ընթերցողներու կարծիքներուն, անոնց յօդուածներուն, շինիչ քննադատութեանց, լուրջ, սերտուած եւ հիմնաւորուած առաջարկներուն: Գործածուող լեզուն պիտի ըլլայ Հայերէնը՝ ընդհանրապէս:

Եւ վերջապէս, կայքէջի ստեղծման հիմնանպատակներէն մին է ՝լայն տեղ տրամադրել մտաւորական պատրաստութիւն ունեցող եւ գրիչ շարժող հայորդիներու, գիտնականներու, հոգեւորականներու, բանասէրներու, պատմաբաններու, գրագէտներու, մանկավարժներու, դաստիարակներու, զայն, ձևով մը, վերածելու համար մտաւորական ժամադրավայրի:

Այս ներածականը թող համարուի կոչ բոլոր ընթերցողներուն, տարեց, երիտասարդ թէ պատանի, որ աջակցին անոր յաջողութեան համար տարուած ջանքին: Կայքէջին մէջ, ամենօրեայ հերթականութեամբ, երեւոյթի մը, գաղափարի մը, հարցի մը, ազգային հպարտութիւն ներշնչող դէպքի մը կամ դէմքի մը մասին նիւթ մը պիտի փորձուի ներկայացնել, տուրք տալու համար այն իղձին, որն է՝ ամէն օր փոքր տոկոսով մը մասնակցութիւն բերել ընթերցողի մտաւորական զարգացման:

Սիրելի ընթերցող, այս կայքէջը իր կենսաւիշը պիտի ստանայ քեզմէ եւ քու միջոցաւդ: ՄԻԱՍԻՆ՝ կը յաջողինք անկասկած:Նշան Պասմաճեան 

30 Ապրիլ 2009

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝