Յայտարարութիւն

Thursday, April 30, 2009

«Նշանակ» Կայքէջը

«Նշանակ»ը պիտի շօշափէ ընտրուած տեղեկատուական լուրերու կողքին՝ գրական, գեղարուեստական, մանկավարժական, կրթա-դաստիարակչական, լեզուագիտական, պատմական, կրօնական, առողջապահական, ինչպէս նաեւ Հայութեան ներկան ու ապագան յուզող նիւթեր: Պիտի ունենայ ամենօրեայ «թերթօն», որ ընթերցողը առիթ ունենայ կարդալու մէկ երկու էջ Հայերէն տպուած գիրքէ մը, սովորութիւն մը՝ որ շատերուս կողմէ վաղուց մոռացութեան կրնայ ենթարկուած ըլլալ և կամ արդէն է: Այնտեղ, առ այժմ, անորոշ յաճախականութեամբ, պիտի հանդիպինք մանկական էջերու: Ժամանցի, կատակներու եւ իմաստուն խօսքերու բաժինները մոռացութեան չեն տրուած: Կայքէջը տեղ պիտի տայ ընթերցողներու կարծիքներուն, անոնց յօդուածներուն, շինիչ քննադատութեանց, լուրջ, սերտուած եւ հիմնաւորուած առաջարկներուն: Գործածուող լեզուն պիտի ըլլայ Հայերէնը՝ ընդհանրապէս: Եւ վերջապէս, կայքէջի ստեղծման հիմնանպատակներէն մին է ՝լայն տեղ տրամադրել մտաւորական պատրաստութիւն ունեցող եւ գրիչ շարժող հայորդիներու, գիտնականներու, հոգեւորականներու, բանասէրներու, պատմաբաններու, գրագէտներու, մանկավարժներու, դաստիարակներու, զայն, ձևով մը, վերածելու համար մտաւորական ժամադրավայրի:
Ն. Պ.

Որոնում

ԱրխիւԻի Էջ

ԱրխիւԻի Էջ

Որոնում

«Նշանակ» Կայքէջը

«Նշանակ»ը պիտի շօշափէ ընտրուած տեղեկատուական լուրերու կողքին՝ գրական, գեղարուեստական, մանկավարժական, կրթա-դաստիարակչական, լեզուագիտական, պատմական, կրօնական, առողջապահական, ինչպէս նաեւ Հայութեան ներկան ու ապագան յուզող նիւթեր: Պիտի ունենայ ամենօրեայ «թերթօն», որ ընթերցողը առիթ ունենայ կարդալու մէկ երկու էջ Հայերէն տպուած գիրքէ մը, սովորութիւն մը՝ որ շատերուս կողմէ վաղուց մոռացութեան կրնայ ենթարկուած ըլլալ և կամ արդէն է: Այնտեղ, առ այժմ, անորոշ յաճախականութեամբ, պիտի հանդիպինք մանկական էջերու: Ժամանցի, կատակներու եւ իմաստուն խօսքերու բաժինները մոռացութեան չեն տրուած: Կայքէջը տեղ պիտի տայ ընթերցողներու կարծիքներուն, անոնց յօդուածներուն, շինիչ քննադատութեանց, լուրջ, սերտուած եւ հիմնաւորուած առաջարկներուն: Գործածուող լեզուն պիտի ըլլայ Հայերէնը՝ ընդհանրապէս: Եւ վերջապէս, կայքէջի ստեղծման հիմնանպատակներէն մին է ՝լայն տեղ տրամադրել մտաւորական պատրաստութիւն ունեցող եւ գրիչ շարժող հայորդիներու, գիտնականներու, հոգեւորականներու, բանասէրներու, պատմաբաններու, գրագէտներու, մանկավարժներու, դաստիարակներու, զայն, ձևով մը, վերածելու համար մտաւորական ժամադրավայրի:
Ն. Պ.

Wednesday, April 29, 2009

Ողջոյն «Նշանակ»ի Ընթերցողին

Սիրելի ընթերցող,Տարիներու փափաքս է եղած այս կայքէջը հաստատելը, սակայն միշտ քայլս ետ եմ պահած՝ ինքնավստահութեան պակասէն: Մէկը պէտք էր, որ զիս քաջալերէր: Այդ անձը եղաւ Էրիք Զօհրապը, որ նախ զիս համոզեց, որ ճիշդ էր առնուած քայլը, վերականգնելով ինքնավստահութեան զգացումս, ապա թեզանիքները ինձմէ աւելի բարձր սոթտեց ու իր մասնագիտութիւնը օգտագործելով՝ բացաւ այս էջը: Բառեր միշտ պիտի պակսին երախտագիտութիւնս յայտնելու համար Էրիքին:

Կայքէջի հաստատման կապակցաբար ինծի օրինակ հանդիսացած են երկու տաղանդաւոր եւ աշխատասէր հայորդիներ. Հրաչ Քալսահակեանը՝ «Ազատ Հայ» կայքէջի վարիչ-խմբագիրը եւ Սիմոն Այնէճեանը՝ «Կիպրահայեր» կայքէջի վարիչը: Այս երկու անձերէն իւրաքանչիւրն առանձինն` գործը կը կատարէ ամբողջ հաստատութեան մը: Մեծապէս կը գնահատեմ Հրաչին ու Սիմոնին տաղանդն ու յարատեւութիւնը: Ես իրենց ըրածը դժուար թէ կարենամ կիսով իսկ կատարել...

Կայքէջը պիտի շօշափէ ընտրուած տեղեկատուական լուրերու կողքին՝ գրական, գեղարուեստական, մանկավարժական, կրթա-դաստիարակչական, լեզուագիտական, պատմական, կրօնական, առողջապահական, ինչպէս նաեւ Հայութեան ներկան ու ապագան յուզող նիւթեր: Պիտի ունենայ ամենօրեայ «թերթօն», որ ընթերցողը առիթ ունենայ կարդալու մէկ երկու էջ Հայերէն տպուած գիրքէ մը, սովորութիւն մը՝ որ շատերուս կողմէ վաղուց մոռացութեան կրնայ ենթարկուած ըլլալ և կամ արդէն է: Այնտեղ, առ այժմ, անորոշ յաճախականութեամբ, պիտի հանդիպինք մանկական էջերու: Ժամանցի, կատակներու եւ իմաստուն խօսքերու բաժինները մոռացութեան չեն տրուած: Կայքէջը տեղ պիտի տայ ընթերցողներու կարծիքներուն, անոնց յօդուածներուն, շինիչ քննադատութեանց, լուրջ, սերտուած եւ հիմնաւորուած առաջարկներուն: Գործածուող լեզուն պիտի ըլլայ Հայերէնը՝ ընդհանրապէս:

Եւ վերջապէս, կայքէջի ստեղծման հիմնանպատակներէն մին է ՝լայն տեղ տրամադրել մտաւորական պատրաստութիւն ունեցող եւ գրիչ շարժող հայորդիներու, գիտնականներու, հոգեւորականներու, բանասէրներու, պատմաբաններու, գրագէտներու, մանկավարժներու, դաստիարակներու, զայն, ձևով մը, վերածելու համար մտաւորական ժամադրավայրի:

Այս ներածականը թող համարուի կոչ բոլոր ընթերցողներուն, տարեց, երիտասարդ թէ պատանի, որ աջակցին անոր յաջողութեան համար տարուած ջանքին: Կայքէջին մէջ, ամենօրեայ հերթականութեամբ, երեւոյթի մը, գաղափարի մը, հարցի մը, ազգային հպարտութիւն ներշնչող դէպքի մը կամ դէմքի մը մասին նիւթ մը պիտի փորձուի ներկայացնել, տուրք տալու համար այն իղձին, որն է՝ ամէն օր փոքր տոկոսով մը մասնակցութիւն բերել ընթերցողի մտաւորական զարգացման:

Սիրելի ընթերցող, այս կայքէջը իր կենսաւիշը պիտի ստանայ քեզմէ եւ քու միջոցաւդ: ՄԻԱՍԻՆ՝ կը յաջողինք անկասկած:Նշան Պասմաճեան

Ողջոյն «Նշանակ»ի Ընթերցողին

Սիրելի ընթերցող,Տարիներու փափաքս է եղած այս կայքէջը հաստատելը, սակայն միշտ քայլս ետ եմ պահած՝ ինքնավստահութեան պակասէն: Մէկը պէտք էր, որ զիս քաջալերէր: Այդ անձը եղաւ Էրիք Զօհրապը, որ նախ զիս համոզեց, որ ճիշդ էր առնուած քայլը, վերականգնելով ինքնավստահութեան զգացումս, ապա թեզանիքները ինձմէ աւելի բարձր սոթտեց ու իր մասնագիտութիւնը օգտագործելով՝ բացաւ այս էջը: Բառեր միշտ պիտի պակսին երախտագիտութիւնս յայտնելու համար Էրիքին:

Կայքէջի հաստատման կապակցաբար ինծի օրինակ հանդիսացած են երկու տաղանդաւոր եւ աշխատասէր հայորդիներ. Հրաչ Քալսահակեանը՝ «Ազատ Հայ» կայքէջի վարիչ-խմբագիրը եւ Սիմոն Այնէճեանը՝ «Կիպրահայեր» կայքէջի վարիչը: Այս երկու անձերէն իւրաքանչիւրն առանձինն` գործը կը կատարէ ամբողջ հաստատութեան մը: Մեծապէս կը գնահատեմ Հրաչին ու Սիմոնին տաղանդն ու յարատեւութիւնը: Ես իրենց ըրածը դժուար թէ կարենամ կիսով իսկ կատարել...

Կայքէջը պիտի շօշափէ ընտրուած տեղեկատուական լուրերու կողքին՝ գրական, գեղարուեստական, մանկավարժական, կրթա-դաստիարակչական, լեզուագիտական, պատմական, կրօնական, առողջապահական, ինչպէս նաեւ Հայութեան ներկան ու ապագան յուզող նիւթեր: Պիտի ունենայ ամենօրեայ «թերթօն», որ ընթերցողը առիթ ունենայ կարդալու մէկ երկու էջ Հայերէն տպուած գիրքէ մը, սովորութիւն մը՝ որ շատերուս կողմէ վաղուց մոռացութեան կրնայ ենթարկուած ըլլալ և կամ արդէն է: Այնտեղ, առ այժմ, անորոշ յաճախականութեամբ, պիտի հանդիպինք մանկական էջերու: Ժամանցի, կատակներու եւ իմաստուն խօսքերու բաժինները մոռացութեան չեն տրուած: Կայքէջը տեղ պիտի տայ ընթերցողներու կարծիքներուն, անոնց յօդուածներուն, շինիչ քննադատութեանց, լուրջ, սերտուած եւ հիմնաւորուած առաջարկներուն: Գործածուող լեզուն պիտի ըլլայ Հայերէնը՝ ընդհանրապէս:

Եւ վերջապէս, կայքէջի ստեղծման հիմնանպատակներէն մին է ՝լայն տեղ տրամադրել մտաւորական պատրաստութիւն ունեցող եւ գրիչ շարժող հայորդիներու, գիտնականներու, հոգեւորականներու, բանասէրներու, պատմաբաններու, գրագէտներու, մանկավարժներու, դաստիարակներու, զայն, ձևով մը, վերածելու համար մտաւորական ժամադրավայրի:

Այս ներածականը թող համարուի կոչ բոլոր ընթերցողներուն, տարեց, երիտասարդ թէ պատանի, որ աջակցին անոր յաջողութեան համար տարուած ջանքին: Կայքէջին մէջ, ամենօրեայ հերթականութեամբ, երեւոյթի մը, գաղափարի մը, հարցի մը, ազգային հպարտութիւն ներշնչող դէպքի մը կամ դէմքի մը մասին նիւթ մը պիտի փորձուի ներկայացնել, տուրք տալու համար այն իղձին, որն է՝ ամէն օր փոքր տոկոսով մը մասնակցութիւն բերել ընթերցողի մտաւորական զարգացման:

Սիրելի ընթերցող, այս կայքէջը իր կենսաւիշը պիտի ստանայ քեզմէ եւ քու միջոցաւդ: ՄԻԱՍԻՆ՝ կը յաջողինք անկասկած:Նշան Պասմաճեան