Յայտարարութիւն

Friday, November 27, 2009

Մայր Թերեզայի Խրատները մարդկութեան

Մարդիկ շատ յաճախ կ՜ըլլան անհասկցող, անտրամաբանական և եսակեդրոն:
Միևնոյնն է՝ ներէ իրենց:

Եթէ դուն բարի ես, մարդիկ կրնան քեզ մեղադրել եսասիրական և ծածուկ մտադրութիւններու մէջ:
Միեւնոյնն է՝ բարի եղիր:

Եթէ դուն յաջողութեան հասնիս՝ ապա ձեռք կը բերես մի քանի կեղծ ընկերներ և իսկական թշնամիներ:
Միևնոյնն է՝ հասիր յաջոշութեան:

Եթէ դուն ազնիւ ես ու անկեղծ՝ մարդիկ կարող են քեզ խաբել:
Միևնոյնն է՝ եղիր ազնիւ ու անկեղծ:

Այն՝ ինչի կառուցման համար դուն տարիներ ես ծախսեր, մէկը կրնայ զայն մէկ գիշերուան մէջ քանդել:
Միևնոյնն է ՝ դուն մի դադրիր կառուցելէն:

Եթէ դուն հոգեկան հաւասարակշռութիւն և երջանկութիւն գտնես ՝ մարդիկ կը նախանձին քեզի:
Միեւնոյնն է՝ եղիր երջանիկ:

Այն լաւութիւնը որ դուն այսօր ըրիր՝ մարդիկ յաճախ վաղը կը մոռնան:
Միեւնոյնն է ՝ Դդւն լաւութիւն ընելէն մի դադրիր:

Տուր աշխարհին քու ունեցած ամենալաւ բանը ,թէեւ այդ կրնայ բաւարար չըլլալ…
Միեւնոյնն է՝ տուր աշխարհին ունեցած ամենալաւ բանդ:

Ի վերջոյ դուն կը հասկնաս որ այդ ամէնը չի կատարուիր քու եւ մարդոց միջեւ:
Այդ բոլորը կը կատարուի քու եւ Աստուծոյ միջեւ:

Մայր Թերեզա

«Նշանակ» ին յատուկ ուղարկուած Կայանէ Մանուկեանի կողմէ՝ Երեւան

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝