Յայտարարութիւն

Sunday, June 19, 2011

Հայկական Առածներ

Բարեկամս՝ Միրօ Տօնապետեանը ուղարկած էր այս առածները: Առիթը յարմար նկատեցի անոնցմէ մաս մը հրապարակել : Առածները իմաստութեան առաջնորդներ են, եթէ գիտնանք զանոնք կարդալէ ետք մեր միտքը պահել...

«Նշանակ»

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ և ԱՍԱՑՈՒԱԾՔՆԵՐ

Ժողովուրդէն եկած՝ ժողովուրդին համար

Խմբագրութիւն

Ժողովրդային առածներն ու ասացուածքները դարերու խորքէն մեզի հասած իմաստալից եզրահանումներ հաղորդող կարճ ու կտրուկ արտասանութիւններ են,որոնք պահած են իրենց գործածական արժէքը հակառակ հսկայական անընդհատ կենցաղային փոփոխութիւններուն:

Մեր նախնիները մեր ժողովուրդի բազմադարեան հարուստ անցեալէն մեզի հասցուցած են բազմահազար առածներու և ասացուածքներու հարստութիւն մը, զորս արժանի է բազմահատոր ուսումնասիրութուններու: Քիջ չէ թիւը մեր մտաւորականներուն և բանասէրներուն, որոնք լուրջ աշխատանք տարած են այս բնագաւառին ի սպաս:

Ընթերցողը ժողովրդային առածներուն ընդմէջէն պիտի հանդիպի մերթ ծիծաղելի ու զուարճալի պատկերներու, մերթ խիստ եւ քննադատելի կամ հակասական արտայայտութիւններու, սակայն եւ այնպէս անոնց ետին ան անպայմանօրէն պիտի գտնէ թելադրանքներ, որոնցմէ իւրաքանչիւր անհատ կրնայ օգտուիլ:

Հոս տեղադրուած առածներն ու ասացուածքները հայ անհատներու կողմէ ներդրումներ են, որոնք արժանացան մեր հոգատարութեան ու այսօր կը հրամցուին մեր սիրելի ժողովուրդին: Տարուած աշխատանքը կարելի է պարզ ներկայացնել հետեւեալ կերպ՝

-Հաւաքագրում՝
Սեդա Տէմիրճեան Կիւլպէնքեան

-Այբբենական դասաւորում՝
Յասմիկ Թաթուլեան

-Սրբագրութիւն՝
Սեդա Տէմիրճեան Կիւլպէնքեան
Յասմիկ Թաթուլեան

Սիրով կ'ընդունինք ձեր նկատողութիւններն ու առաջադրանքները՝
Սեդա Տէմիրճեան Կիւլպէնքեան և Յասմիկ Թաթուլեան

gourgen.mangassarian@gmail.com

ԱՌԱԾՆԵՐ ԵՒ ԱՍԱՑՈՒԱԾՔՆԵՐ

Ա

top of page

Ագահին շահը ուրիշին համար է:

Ագռաւի ընկեր եղողը աղբի կը հանդիպի:

Ագռաւին տեսած ցորենը չի ծլիր:

Ադամանդը ցեխին մէջ ալ իր արժէքը չի կորսնցներ:

Ազոխ ուտողին ակռան կ'առնէ:

Ալիւրը մաղեր, մաղը կախեր է:

Ալիւրը մենք մաղեցինք, «փախլաւան» ուրիշը կերաւ:

Ածածդ հաւկիթ մըն է, կտկտալէն գլուխ կերար:

Ածան հաւը կռկռան կ'ըլլայ:

Ականջը սուր է:

Ակ էր, եղաւ օրինակ:

Ակին ջուրը որքան ալ պղտորի, շուտ կը յստականայ:

Ահը վեր է` քան մահը:

Աղայութիւնը ուզելով չէ, տալով է:

Աղբանոցը բուսած է, սակայն վարդ բուսած է:

Աղեմ որ չի հոտիս:

Աղէկ կին, չունի գին:

Աղ ու հաց կերած:

Աղուէսը հաւնոցի պահակ դրած են:

Աղուէսի բերանը խաղողին չհասաւ, ըսաւ՝ խակ է:

Աղուէսն իր պոչը վկայ կը բերէ:

Աղջիկս քեզ ըսեմ, հարս՝ դուն հասկցիր:

Աղջկան գիւղի միջից հանելը դժուար չի, գիւղը աղջկան միջից հանելն է

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝