Յայտարարութիւն

Saturday, July 30, 2011

Հայկական Առածներ - 20

Չարին չարիք հատուցանել՝ փոքրահոգի մարդու գործ է.

չարին բարիք հատուցանել՝ մեծահոգի մարդու գործ է:

Չարերը երգ չունին:

Չարը ածուխի պէս է, եթէ չ՛այրէ` կը սեւցնէ:

Չարին վերջը վատ է:

Չգիտնալը ամօթ չէ, չսորվիլը ամօթ է:

Չէր տեսել պատից կախ, տեսաւ ճակտից կախ:

Չ'ըսպաննուած արջին մորթը չեն կիսում:

Չկայ ամենալաւը՝ կայ աւելի լաւը:

Չկայ չարիք` առանց բարիք:

Չհաւնած քարդ գլուխ կը պատռէ:

Չորերուն հետ՝ թացերն ալ կը վառին:

Չուանին վրայ ալիւր կը փռէ:

Չունես փող, մտի՛ր հող:

Չուտողաց «մալը» ուտողաց հալալ:

Չցանած՝ հնձել ուզողին մէկը:

Պ

top of page

Պահուող կերպասին արժէքը կ՛աւելնայ:

Պառաւ ձին, ակօսը չի քանդի:

Պարզութեան մէջ գեղեցիկ:

Պարտքի գինի խմողը՝ երկու անգամ կը գինովնայ:

Պարտքի ուտողը՝ իր գրպանէն կ՛ուտէ:

Պզտիկ հարուածները մեծ կաղնիներ կը տապալեն:

Պիտի ծամեմ, բերա՞նդ դնեմ:

Պլպուլը իր տարտը կու լայ, ագռաւն «ղաղա» կ'անէ:

Պղտոր ջուրի մէջ ձուկ կ'որսայ:

Պտղատու ծառին քար չեն նետեր:

Պտուղին հասունը անուշ է, մարդուն՝ խակը:«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝