Յայտարարութիւն

Wednesday, May 26, 2021

Սիրելի ընթերցող,

Բժիշկ Արմենակ Եղիաեան բծախնդրօրէն կը հետեւի Հայ մամուլին եւ հոն ուր Հայերէնի սխալներու կը հանդիպի կ'ուղղէ կամ կը քննադատէ: Բծախնդիր է եւ պահանջկոտ: «Մամլոյ խճանկար» - ները պիտի հրապարակուին Նշանակի մէջ ամէնօրեայ դրութեամբ:

Բարի ընթերցում

(Նշանակ)

                                    Մամլոյ խճանկար (6)

            1.«Ազդակ», 19 մայիս 2021

            ***Մոռացումը առաւ ինձմէ ամէն բան...

            Միացեալ Նահանգները կը շարունակէ  իր լեզուական դաւադրութիւնը (Արեւմտա)հայ մամուլին հանդէպ՝ ապակողմնորոշելով մեր արժանապատիւ ու լուսամիտ (քիչ մըն ալ...միամիտ) հայագէտները իր    երկդիմի քերականութեամբ:

            ա)Նոյն յօդուածին մէջ, էջ 1

            «Միացեալ Նահանգներ պիտի պահանջէ (եզակի)...

            «Միացեալ նահանգներ անընդունելի կը նկատեն  (յոգնակի)...

            բ) Նոյն յօդուածին մէջ, էջ 8

            «Միացեալ նահանգներ որոշած է (եզակի) գտնել նոր գործընկեր»:

            «Միացեալ Նահանգներ կ’ընդլայնեն (յոգնակի) համագործակցութիւնը»:

            Այսպէս էր կացութիւնը Թրամփի ու նախորդներուն  օրով, այսպէս կը շարունակէ մնալ Պայտընի օրով: Ցոյց մըն ալ  ասոր համար չկազմակերպե՞նք Սպիտակ տան առջեւ:

            ***Մի՛ գրէք՝  «Յայտարարութիւնը սխալ կերպով մեկնաբանուած է» (անդ): 

                Այլ գրեցէ՛ք՝  «Յայտարարութիւնը սխալ մեկնաբանուած է»:

            ***Մի՛ գրէք՝     «Ծոցի երկիրները մնայուն կերպով նեցուկ կանգնած  են» (անդ):

               Այլ գրեցէ՛ք՝  «Ծոցի երկիրները միշտ նեցուկ կանգնած են»:

 

            2. «Հորիզոն» շաբաթաթերթ (17 մայիս 2021)

                ***Այդ օրուընէ սկսեալ, մինչ օրս,  կը տարուի նպատակաուղղուած աշխատանք:

            ---Աւելորդ են զոյգ ստորակէտերը:

            ---Ա՛լ չըսենք՝ օրուընէ, այլ ըսենք՝ օրէ (ն):  Մեսրոպ ալ կ’ըսէր «օրէ»:

            ***Գրասենեակի վարիչ տնօրէն՝ Արամ Համբարեանը

            ---Աւելորդ է բութը:

            ***Նման գործողութիւններ կրնան  վտանգել խաղաղութեան:

            ---Վտանգել ներգործական է, ուրեմն՝ «վտանգել խաղաղութիւնը»:

            ***Նախարար Մարք Կառնօ,   խոր մտահոգութիւն յայտնեց:

            ---Ենթական ստորակէտով չի տրոհուիր  ստորոգիչէն՝ դիմաւոր բայէն:

            3. «Զարթօնք» (17 մայիս 2021)

                ***Վարչապետը առաջարկեց, որպէսզի չինական արտադրութեամբ պատուաստուին:

            ---Վարչապետը առաջարկեց, որ չինական արտադրութեամբ պատուաստուին:

            ***Նորը, սեւը, ճերմակը  յետայսու պէտք չէ թեմա ըլլան:

            ---Նորը, սեւը, ճերմակը այսուհետեւ պէտք չէ թեմա ըլլան:

            ***ՄԻ՛ ըսէք՝   « գործօն մասնակցութիւնը բերին»...

            ---Այլ ըսէք՝    «գործուն մասնակցութիւն բերին»:

            ***ՄԻ՛ ըսէք՝  «Երիտասարդութեան գործօն  ներկայութեան մեր կեանքէն  ներս»...

            ---Այլ ըսէք՝   «Երիտասարդութեան գործուն ներկայութեան մեր կեանքին մէջ»:  

            Ինչպէս՝ խօսիլ-խօսուն,  կանգնիլ-կանգուն,  հոսիլ-հոսուն, շարժիլ-շարժուն, սահիլ-սահուն, փայլիլ-փայլուն, այնպէս ալ՝ գործել-գործուն:

            ***Մի՛ գրէք՝ զմրսել:

            ---Այլ գրեցէ՛ք զմռսել:  Արմատն է՝ զմուռս:

 

            4. «Մարմարա» (19 մայիս 2021)

            ***Կազզէ

            ---Հետաքրքրական է, որ պոլսահայերը պաղեստինեան Gaza-ն կը կոչեն ու կը գրեն Կազզէ, մինչ Պոլիսէն դուրս՝ ամբողջ աշխարհը, կը գրէ Կազա (կամ Գազա): Ճիշդ է, Կազզէ  կ’արտասանէ թուրքը, բայց նաեւ՝  արաբը: Մնացեալին՝ աշխարհի բոլոր լեզուներուն համար ան Կազա է: Արդ, որքանո՞վ  թրքաբնակ ըլլալը կ’արդարացնէ թրքավարի գրելը՝ այս ալ ուրիշ հարց է: Ուրիշ արտասանութիւններ կան, ուր հայն ու թուրքը կը շեղին իրարմէ. թուրքը կ’ըսէ Իւսկիւտար, հայը կ’ըսէ Սկիւտար. սա օրինակ մըն է միայն:

            ---Մարմարա կը գրէ նաեւ օփէրա եւ Աքշէնէր՝ երկուքն ալ է-ով,  ուր թրքերէնը ոչ մէկ դերակատարութիւն ունի եւ  որոնց երկուքն ալ հայեցի մտածողութեամբ մերժելի են: Սակայն Մարմարային համար մերժելի այլանդակութիւն չկայ, երբ մեր աւագ  ուսուցչապետը իր անունը՝ Ռոպէր, նմանապէս սխալ կը գրէ:

            ***Ալիյեւ չէզոք դիրք մը բռնած է Կազզէի դէպքերու հարցի առընչւթեամբ:

            ---Խորթութեանց խտացեալ կծիկ մըն է այս նախադասութիւնը:

            Խորթ է Ալիյեւ-ը, որ պէտք է ըլլայ Ալիեւ:

            Խորթ է հարց բառը, որ այստեղ գոյութեան իրաւունք չունի:

            Խորթ է  առընչութեամբը՝ ը-ով, որ պէտք է ըլլայ առնչութիւն:

            ---Ոչ- ինչ-ութիւն՝ ոչնչութիւն,  այնպէս ալ ՝ առ-ինչ-ութիւն՝ առնչութիւն:

            ***«Հարցում ուղղած է այն մասին, թէ որո՞ւ ի նպաստ պիտի քուէարկեն»:

            ---Ուղղամիտ հայը այսպէս չի խօսիր ու չի գրեր. «այն մասին»-ը խաթարիչ  է:

            ****«Այս հարցախոյզի արդիւնքներով յաղթելու հաւանականութիւն ունի...»:

            ---Ռուսաբանութեան ախտն է այս, որ անցած է Հայաստանի սահմանները եւ հասած...սփիւռք՝ հոն եւս տարածելով իր ապականութիւնը: Արժանապատիւ հայը պիտի ըսէր՝ «Ըստ այս հարցախոյզին՝ հաւանականութիւն ունի յաղթելու»:

            ***«Ներառնէր յատուկ ցանկի մէջ...»:

            ---Ներառնել բայ չունինք.  այս ալ արեւելահայուն՝ ազգային արժէքները  խորտակելու մտադրութեան մէջ հնարած մէկ կառոյց է: Ունինք՝ ներառել, որ կու տայ՝ ներառէի-ներառէիր-ներառէր...նաեւ՝ ներառեցի-ներառաեցիր-ներառեց, ներառէ՛:

            Մինչդեռ ներառնել պիտի տար՝ ներառի-ներառիր-ներառաւ...իսկ հրամայականն ալ՝  ներա՛ռ...այսպիսի «հայերէնի» հանդիպա՞ծ էք...:  

            5. «Նոր Յառաջ» (20 մայիս 2021)

                ***Թէ՛ Սիւնիքի, եւ թէ Գեղարքունիքի մարզերը...

                Թէ՛ ենթակառուցային եւ թէ մարտավարական...

            ---Այս զոյգ համադասութիւններէն իւրաքանչիւրը կը շեշտէ երկու բան...ինչո՞ւ  երկրորդ «թէ»-երը բծախնդրօրէն զրկուած են շեշտէ՝ առեղծուած մըն է:  Ուրախ պիտի ըլլայինք եթէ «Նոր Յառաջ»-ի խմբագրութիւնը ձանձրոյթը  յանձն առնէր եւ բացատրէր, որպէսզի մենք ալ բան մը սորվինք:  Եւ որովհետեւ այս նոյն կէտադրութիւնը  ուրիշ կիրարկողներ ալ կան, ապա  մեր խնդրանքը կ’ուղղենք բոլորին՝ հանդերձ երախտագիտական ջերմ զգացումներով:

            ---Բաց աստի, կը  գտնենք կէտադրական անմիօրինակութիւն մըն ալ. առաջին եւ-ը օժտուած է ստորակէտով, երկրորդը՝ անստորակէտ է: Ճիշդը երկրորդն է:  Բառեր համադասող եւ-էն առաջ ստորակէտ չի դրուիր (հաց եւ պանիր,  կե՛ր եւ բանիր) հայերէնի մէջ: Ֆրանսերէնի, անգլերէնի, հաւանաբար նաեւ չինարէնի  մէջ, այո՛, կը դրուի:

            armenag@gmail.com                                                                                     Արմենակ Եղիաեան

 

 

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝