Յայտարարութիւն

Thursday, April 7, 2011

Հիլտա Գալֆայեան։Սփիւռք

Կարօտներէս դարաւոր ու իղձերէս
Զաւակ մը ծնայ
Անունն օտար դրի
Քանի կարօտն ինչ է չի գիտեր


Նախնիքներուս վէրքերէն ու արիւնէն
Զաւակ մը ծնայ
Անունը ցաւ դրի
Քանի նախնիքն ով է չի ճանչնար


Հայրենի ծագերէ բերուած շունչով
Զաւակ մը ծնայ
Անունն անբախտ դրի
Քանի հայրենիքն ինչ է չի գիտեր


Մեսրոպակերտ տառերով -- հրաշալի
Զաւակ մը ծնայ
Անունը որբ դրի
Քանի հայ գիրն ինչ է չի ճանչնար


Վերազարթումի բիւր փորձերէս
Զաւակ մը ծնայ
Անունը զոհ դրի
Քանի ամէն վերյառնումին հարուած կերաւ սմքեցաւ


Ախ, զաւակ մը ծնայ
Որ հաւատքն ինչ պայքարն ինչ է
Գոյատեւումն ինչ է չի գիտեր։

Հիլտա Գալֆայեան

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝