Յայտարարութիւն

Friday, January 27, 2012

ՊՍԱԿ ԵՌԱՀԻՒՍ - ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԷՔԵԱՆ

Վեհանոյշ Թէքեանի այս բանաստեղծութիւնը արտատպուած է Գրական Թերթի 30 Դեկտեմբեր 2011ի թիւէն : Թերթը Հայ Գրողներու Միութեան շաբաթաթերթն է , որ կը հրապարակուի 1932 էն ի վեր:
Ինչպէս ընթերցողը կը նկատէ, բանաստեղծութիւնը կը սկսի Այբով ու կ'աւարտի Ֆէ ով պահելով յաջորդականութիւն՝ այբբենական թէ իմաստային:
«Նշանակ»
»««»«»«»«»»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«

ՊՍԱԿ ԵՌԱՀԻՒՍ

Արեւը` անանկիւն ամրաբերդ,
Բնութեան հետ բերկրանքի բոյրեր,
Գուսան գետը գլգլալէն
Դաշտի դալարը կը դարպասէր:

Երկնաձիգ երազի երամներ,
Զուրաթունք` զարթնող զմայլանք,
Է՜ր երբեմն, էութիւն բարեբեր,
Ըղձանքի ընծայման ըմպանակ:

Թոթով թուղթերուն թաթախուած
Ժամերը ժրաջան ու ժլատ.
Իրա՞ւ է իրիկունը չիջած
Լիարծաթ լուսինը լրանայ:

Խնկալի խորանի խորհուրդին,
Ծնծղագին ծնունդին` ծնրադիր,
Կամարնե՜ր կը կապուին ու կուռքեր
Հեռացած, հրկիզուած հոգիներ:

Ձեռակերտ կանթեղ ձմեռուայ անձէթ,
Ղենջակին մօր` մատաղ գառնուկի
մղձուկ.
Ճանաչման ճրա՛գն է ճանապարհը նեղ,
Մատեանը` մասունք, ու մատուռը դուռ:

Յիսո՜ւս, յարութեան յենարան,
Նկանակ ու նուռ ու նկարչածին,
Շա՞տ էր շատրուանը որ յուշեց
Ոչինչը, ոչինչէ, ոչինչին:

Չարչարանք: Չքացած չարխափան:
Պրկուած պարաններու պոռթկում,
Ջրամոյն ջրանոյշներու ջերմանաւ,
Ռեհանին հեռացնոր` բուրվառում:

Սա՛ է սարը, սառն չէ սիրտը,
Վեհանոյշ է վիշտն ու վէրքը,
Տաք է տունը, եւ տունկն է տաք,
անտա՛ռ կենաց,
Րոպեն սակայն գոռգոռաց եւ
անդորրը երերաց:

Ցորեններու ցոլցլուն դէմքեր,
հացի ամպեր մթնաճեմ,
Ուրուակա՞նն է աւերակի սեւերուն:
Փողոցներէն օտարափառ եւ հայրենի
ափերէն
Քաղցր է մեր սէրն այս
քնքշագին գիրերուն:
Օրհնեալները օղակ օղակ հո՛ղ կ՚օծեն,
Ֆոսֆորի ֆոնը չ՚այրիր արեւէն:

ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆ


«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

0 comments:

Հայտնեք Ձեր կարծիքը՝